3. LF - Ústní pohovor

💬 Ústní pohovor se skládá ze 3 částí:

  1. část: Interpretace odborného textu

Obdržíte nějaký odborný text (např. Nadužívání a zneužívání opioidů) a máte 15 minut na to, abyste si jej přečetli a zapamatovali si co nejvíce informací. Tento odborný text má přibližně 2 A4 a obsahuje mnoho údajů.

Potom předstoupíte před tříčlennou komisi a ta vás vyzve, abyste text interpretovali. Jinými slovy, mluvíte o všem, co jste si zapamatovali. Komise vás nebude přerušovat, dokud neřeknete, že už je to všechno, co jste si zapamatovali. Pokud komisi nějaká informace chyběla, zeptá se na ni.

💡 Náš tip: Zaměřte se na zapamatování si důležitých údajů a nesnažte se si zapamatovat všechno (jako například roky, konkrétní číselné údaje). Snažte se mluvit plynule a v celých větách.

  1. část: Zaujmout stanovisko k etické otázke

Člen komise vám položí etickou otázku (např. ve Velké Británii se dělal experiment, kde cíleně nakazili lidi ve věku 18 – 30 let virem SARS-CoV-2, protože chtěli zjistit, jaká je účinnost očkování a jak snadno se lidé mohou vzájemně nakazit.) A zeptá se vás, co si o tom myslíte. Zda bychom měli čerpat z takových dat. Zda byste vy osobně taková data ukázali na konferenci. Vaším úkolem je zaujmout vlastní stanovisko.

💡 Náš tip: Snažte se mluvit nejprve obecně – dávat argumenty „pro“ a „proti“. Na závěr vyjádřete svůj osobní názor. Připravte se, že bez ohledu na to, co řeknete, bude s vámi někdo nesouhlasit. Neskákejte mu do řeči a poslechněte si jeho argumenty. Potom opět vyjádřete svůj názor.

  1. část: Osobní otázky

V této části se vás komise bude ptát na otázky, se kterými se můžete běžně setkat na ústním pohovoru, např.: Proč chcete studovat medicínu? Proč jste si vybrali 3. LF? Jaké máte zájmy? Odkud jste? Jaké jsou vaše 3 silné vlastnosti? Jaké jsou vaše 3 slabé vlastnosti? Jaké jsou vaše plány do budoucna?

🕕 CELKOVÉ TRVÁNÍ: 30 minut (15 minut čtení + 15 minut diskuse)

✔️ MINIMUM: 12 bodů (pouze za účast) 🔝 MAXIMUM: 62 bodů (25 bodů = interpretace + 37 bodů = 2. + 3. část)

💡 Naše tipy:
👉 Pozdravit se, působit sebejistě, ale ne namyšleně
👉 Mluvit nahlas
👉 Obléknout se slušně (šaty, sukně, pěkné kalhoty, košile)
👉 Vynechat nervózní poklepávání, přílišné pohyby rukou
👉 Udržovat oční kontakt
👉 Nevymýšlet si, působit přirozeně
👉 Snažit se nepoužívat výplňová slova
👉 Znát jména alespoň tří osobností z fakulty a jméno děkana

28. května 2023

Související články

Podmínky přijetí na 1. LF v roce 2024

Letos se přijímačky na 1. LF dočkají více změn.

Doporučená literatura podle jednotlivých lékařských fakult

Seznam literatury podle doporučení lékařských fakult na jednom místě

2. LF - Ústní pohovor

Našli jste si v přihlášce na 2. LF postup do druhého kola přijímacích zkoušek? Gratulujeme! Následuje ústní pohovor.

Jak porazit prokrastinaci?

Prokrastinace je to chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů. Ale jak s tím přestat?

Bonifikační body k přijímačkám na všeobecné a zubní lékařství - aktualizováno pro přijímačky 2023

Způsob, jak zvýšit své šance na přijetí. Ale jsou jen na dvou LF.

Přípravný kurz

Rozhodli jste se, že chcete jít na medicínu a stojíte před otázkou, jestli to zvládnete sami nebo si vyberete přípravný kurz?

Nevzali mě na vysokou. Co teď?

I když máte pocit, že se vám zhroutil svět, není tomu tak.

Přijetí na medicínu bez přijímaček - aktualizováno pro přijímačky 2023

Dá se dostat na medicínu bez přijímaček? Ano, dá! Ale pouze na čtyři lékařské fakulty.