Lékařské fakulty

Na území Česka najdeme celkem 8 lékařských fakult spadajících pod 4 univerzity. Na všech lékařských fakultách je možné studovat všeobecné lékařství a na 5 z nich i zubní lékařství. Z všech lékařských fakult až 5 spadá pod Univerzitu Karlovu. Chceš se dozvědět o jednotlivých lékařských fakultách víc? Zajímá tě, jak probíhají přijímačky? Zde najdeš všechny informace na jednom místě.

Lékařská fakulta v největším studentském městě v Česku.

Druhá největší LF
Největší studentské město
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Na přijímačkách může být v testu možnost "E" – žádná z uvedených možností není správná
Možnost přijetí bez přijímaček

Druhá nejstarší lékařská fakulta ve studentském městě.

Druhá nejstarší LF
Studentské město
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Není náhradní termín přijímaček
Jedny z nejjasněji formulovaných přijímaček

Nejstarší a největší lékařská fakulta v srdci Prahy.

Nejstarší LF
Největší LF
Největší počet zájemců o studium
Žádný ústní pohovor
Jako jediná z pražských LF nabízí i zubní lékařství
Bonifikační body
Možnost přijetí bez přijímaček

Lékařská fakulta s rodinnou atmosférou přímo ve Fakultní nemocnici Motol.

Sídlí v největší Fakultní nemocnici v ČR
Silná tradice dětského lékařství
LF s rodinnou atmosférou
Testy všeobecných předpokladů a ústní pohovor

Lékařská fakulta v Praze s jedinečným stylem výuky.

Největší lékařský areál v ČR
Rodinnější atmosféra
Jedinečný styl výuky
Ústní pohovor
Možnost přijetí bez přijímaček

Pomoc s výběrem LF

1. Na některých přijímačkách je ve druhém kole (po úspěšném zvládnutí písemných testů) i ústní pohovor. Jak to ovlivní tvůj výběr LF?

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

1. LF je nejstarší a zároveň největší lékařská fakulta v Česku. Spolu s dalšími čtyřmi lékařskými fakultami (2. LF, 3. LF, LF HK, LFP) spadá pod Univerzitu Karlovu, nejstarší středoevropskou univerzitu s více než 670 letou tradicí.

1. lékařská fakulta se nachází téměř v samotném centru Prahy, na pražském Albertově. Tato univerzitní čtvrť je tvořena několika pedagogickými a vědeckými institucemi souvisejícími s Univerzitou Karlovou, ČVUT a Všeobecnou fakultní nemocnicí. Věděli jste, že z pražského Albertova vyrazil v listopadu 1989 studentský průvod, jehož násilné potlačení vedlo k Sametové revoluci?

Tato lékařská fakulta nabízí možnost studovat všeobecné i zubní lékařství, jakož i mnohé další lékařské obory. Každoročně se na ni hlásí více než 3000 studentů z Česka a Slovenska, čímž si vysloužila další své nej. I samotné přijímací zkoušky složené z písemného testu z biologie, chemie a fyziky, patří k těm nejdelším ze všech lékařských fakult.

Všeobecné lékařství je největším studijním programem na fakultě a trvá 6 let. První 3 roky jsou věnovány teoretickým a preklinickým programům, zatímco druhá polovina studia je věnována klinickým předmětům. Kromě povinných předmětů si studenti mohou vybrat i z volitelných předmětů, kterých je rozhodně dostatek (více než 400).

PřihlášeníPřijatí
RokVšeobecné lékařství Zubní lékařstvíVšeobecné lékařství Zubní lékařství
20232 6358981 130 (43 %)61 (7 %)
20221 661739600 (36 %)62 (8 %)
20212 8269371 222 (43 %)65 (7 %)

Naposled aktualizované 4. července 2024

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Termíny
  DOD
6. 1. 2024
  Podání přihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Přijímačky
11. 6. 2024
  Náhradní termín
20. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ano – 20/10 bodů za matematiku nebo za vybrané soutěže
Přijímačky
  Průběh
po 25 otázkách z každého předmětu = 90 min -> pauza -> po 25 otázek z každého předmětu = 90 min
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
150
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná může být 1 až 4 možnosti
  Počet otázek
50 otázek z biologie + 50 otázek z chemie + 50 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2024
Všeobecné lékařství: 86
  2024
Zubní lékařství: 120 (snížena ze 126)
Bez přijímaček
Ano, ale jen na všeobecné lékařství – průměr do 1,05 + ve 4. ročníku studia
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2. LF je také součástí Univerzity Karlovy (spolu s 1. LF, 3. LF, LF HK, LFP). Z původní jedné lékařské fakulty vznikly tři a mezi nimi i Fakulta dětského lékařství, která se v roce 1990 přejmenovala na 2. lékařskou fakultu, jak ji známe dodnes. Tato přeměna v ní zanechala stopu v podobě rozšířené výuky dětského lékařství, což ještě zvyšuje její kvalitu v přípravě obecných lékařských odborníků.

2. lékařská fakulta se nachází přímo v největší nemocnici v Česku – ve Fakultní nemocnici Motol. Tato výhodná lokalizace poskytuje 2. LF výhodu, protože mnoho praktických předmětů se vyučuje přímo v Motole a studenti nemusí nikam docházet. Část klinické výuky probíhá také v Nemocnici na Bulovce a v Ústřední vojenské nemocnici.

Na této lékařské fakultě lze studovat všeobecné lékařství spolu s dalšími lékařskými obory, ale 2. LF nenabízí obor zubní lékařství. Tato lékařská fakulta sice nevyniká svou velikostí, vše vynahrazuje přístupem ke studentům. Dostat se na 2. LF není zrovna nejlehčí, protože kromě tradičního testu z biologie, chemie a fyziky, čekají uchazeče i testy všeobecných předpokladů. Na druhý den je celý„trojboj“ zakončený ústním pohovorem. Ti, kteří tuto cestu zvládnou, se mohou těšit na téměř rodinnou atmosféru, protože poměr studentů a pedagogů je 4: 1.

Studijní program všeobecné lékařství trvá 6 let. V prvních 3 letech se studují teoretické a preklinické obory, ale už od prvního ročníku se studenti setkají s praktickou medicínou, například v podobě první pomoci a ošetřovatelství. Od 4. ročníku se začínají studovat klinické obory.

RokPřihlášeníPřijatí
20231 597267 (17 %)
20221 665281 (17 %)
20211 621278 (17 %)

Naposled aktualizované 8. července 2024

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Termíny
  DOD
13. 1. 2024
  Podání přihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Přijímačky
18./19. 6. 2024 + 20. 6. 2024
  Náhradní termín
27. 6. 2024 + 28. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, 75 min na vše -> test všeobecných předpokladů, 45 min na test
ústní pohovor v jiný den
  Bodování
2 body jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
test všeobecných předpokladů: po 3 bodech za správnou odpověď, za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
150 + 90 + 60 = 300
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná může být 1 až 4 možnosti
test všeobecných předpokladů: správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
25 otázek z biologie + 25 otázek z chemie + 25 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2024
Celkem 223 (snížena z 230)
  2023
Celkem 219
  2022
Do ústní části 154, celkem 209 (snížena z 217)
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

3. LF je třetí lékařskou fakultou nacházející se v Praze. Společně s 1. LF, 2. LF, LF HK a LFP patří pod Univerzitu Karlovu. Na rozdíl od ostatních lékařských fakult v mnohém vyniká. V první řadě to je speciální přístup k výuce.

Sídlo 3. lékařské fakulty se nachází ve vinohradském zdravotnickém areálu. Jedná se o největší areál lékařského školství, praxe a výzkumu v celé České republice. V rámci tohoto areálu se nenachází jen budova Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale i mnoho dalších budov lékařského zaměření, s nimiž 3. LF spolupracuje v rámci výuky a praxe.

Na 3. lékařské fakultě lze studovat všeobecné lékařství, ale 3. LF nenabízí obor zubní lékařství. Na tuto lékařskou fakultu je těžší se dostat, ale kdo se na 3. LF dostane, má téměř jistotu, že studium úspěšně dokončí. Přijímací zkoušky sestávají z testu z biologie, chemie a fyziky. Druhý den čekají uchazeče ještě ústní pohovory. Specialitou je, že se přijímací zkoušky nekonají v prostorách fakulty, jak to je běžné na ostatních lékařských fakultách, ale v budově Kongresového centra v Praze. Již při této události je možné poznat, že se tato fakulta odlišuje od různých stereotypů na jiných vysokých školách, protože před zahájením zkoušky pronese krátkou řeč některý z proděkanů.

Všeobecné lékařství je největším studijním programem na fakultě a trvá 6 let. 3. lékařská fakulta se v několika věcech zásadně odlišuje od ostatních lékařských fakult. Nejvýraznějším rozdílem je reformovaný způsob výuky, která je zaměřena především na praktické dovednosti, schopnost logického uvažování, tzv. jemné dovednosti a komunikační dovednosti. Za vše hovoří to, že na 3. LF se studenti v 1. ročníku neučí anatomii, jako na všech lékařských fakultách.

RokPřihlášeníPřijatí
20232 142313 (15 %)
20221 620266 (16 %)
20212 386383 (16 %)

Naposled aktualizované 17. července 2024

3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Termíny
  DOD
5. 1. 2024
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
13. 6. 2024 + 14.-17. 6. 2024
  Náhradní termín
27. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, 180 min na vše
ústní pohovor: interpretace odborného textu (15 min příprava) + otázky na všeobecný rozhled (kontroverzní témata)
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
90 + 62 = 152
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek z chemie + 30 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2024
Do ústní části 55, celkem 119 (snížena ze 121)
  2023
Do ústní části 55, celkem 119
  2022
Do ústní části 55, celkem 117
Bez přijímaček
Ano, max 50 lidí – průměr do 1,20 + soutěže + ve 4. ročníku studia
Modelovky
Ne
Staré testy
Na stránce z posledního roku

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Lékařská fakulta Ostravské univerzity je nejmladší lékařskou fakultou. Její počátky sahají do roku 1993, kdy nastoupili do studia zdravotnických oborů první studenti. V roce 2010 začala nová éra rozvoje fakulty, když Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala akreditaci na obor všeobecné lékařství a ve stejném roce do studia nastoupili první studenti. Nicméně akreditace tohoto oboru byla na vlastní žádost univerzity pozastavena v roce 2020. Během této doby došlo k výrazné modernizaci ve mnoha oblastech, díky čemuž byla akreditace oboru všeobecné lékařství znovu obnovena v dubnu 2021. LF OU se nachází ve třetím největším městě Česka, co se rozlohy i počtu obyvatel týče.

Přijímačky na LF OU sestávají z testu z biologie, chemie a fyziky. Na uchazeče nečekají žádné ústní pohovory. Je třeba si dát ale pozor na to, že na přijetí je nutné dosáhnout z každého předmětu minimálně po 10 bodů a v součtu minimálně 45 bodů z 90 na obor všeobecné lékařství. V případě zubního lékařství se zvyšuje minimální počet bodů z biologie na 15 a z chemie na 13 a v součtu je zapotřebí minimálně 50 bodů. Cesta přijetí však vede jen přes úspěšné zvládnutí přijímaček, protože LF OU neumožňuje přijetí bez přijímaček a ani nezohledňuje žádné bonifikace. Odměnou za přijetí vám ale bude velmi nízký počet studentů v ročníku - přibližně 140.

Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity lze studovat šestiletý obor všeobecné lékařství, další lékařské obory, a od roku 2023 LF OU nabízí také obor zubní lékařství. LF OU disponuje rozsáhlými výukovými prostorami vybavenými nejnovějším technikou, což ji řadí mezi nejmodernější centra vědy a výuky lékařských oborů. Tato fakulta si zakládá na individuálním přístupu pedagogů k studentům a začlenění praktické výuky do studijního plánu od samotného počátku studia.

PřihlášeníPřijatí
RokVšeobecné lékařství Zubní lékařstvíVšeobecné lékařství Zubní lékařství
2023974375171 (18 %)20 (5 %)
2022680179 (26 %)
2021667256 (38 %)

Naposled aktualizované 5. července 2024

Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podání přihlášky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
  Přijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
  Náhradní termín
Přihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Elektronicky, biologie = 20 minut, chemie = 30 minut, fyzika = 30 minut
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
90
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek z chemie + 30 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2024
Všeobecné lékařství: 62
  2024
Zubní lékařství: 75
  2023
Všeobecné lékařství: 67
  2023
Zubní lékařství: 66
  2022
Všeobecné lékařství: 59
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Ne

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Lékařská fakulta v Hradci Králové, spolu s LFP, je lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, které ale nesídlí v Praze (v Praze se nacházejí 1. LF, 2. LF a 3. LF). Bylo založená v roce 1945 zpočátku jako fakultní pobočka pražské fakulty všeobecného lékařství, později se ale stala samostatnou fakultou.

Fakulta se nachází v metropoli Králohradeckého kraje, ale v porovnání s ostatními městy, ve kterých se nacházejí lékařské fakulty, je Hradec Králové nejmenším v České republice. Fakulta na první pohled jistě zaujme funkcionalistickou budovou, ve které sídlí. Původně tato budova měla sloužit jako velitelství armádního sboru.

Na lékařské fakultě v Hradci Králové je kromě všeobecného lékařství možné studovat i zubní lékařství spolu s dalšími lékařskými obory. Studium všeobecného lékařství trvá 6 let a zubního 5. Pro přijetí je třeba projít přijímačkami, které sestávají z testu z biologie, chemie, fyziky a somatologie. Specialitou přijímaček na LF HK je to, že se za nesprávné odpovědi body odečítají a třeba si dát pozor na to, aby člověk neskončil v mínusu. Další zvláštností je hodnocení. Z každého předmětu se sestaví samostatné pořadí. Potom se tato pořadí sčítají a získá se celkové pořadí, kde nejnižší hodnota znamená nejlepší výsledek.

V oboru všeobecné lékařství se první 2 roky věnuje důraz na studium teoretických oborů a prvnímu kontaktu s nemocničním prostředím. Následující 2 roky jsou zaměřeny na preklinické obory a některé klinické obory, které se vyučují především v 5. ročníku. Poslední ročník je zaměřen zejména na praxi.

PřihlášeníPřijatí
RokVšeobecné lékařství Zubní lékařstvíVšeobecné lékařství Zubní lékařství
20231 125509340 (30 %)45 (9 %)
20221 008462433 (43 %)45 (10 %)
2021971414433 (45 %)68 (16 %)

Naposled aktualizované 5. července 2024

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Termíny
  DOD
9. 12. 2023
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
10. 6. 2024
  Náhradní termín
Jen výjimečně
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, 120 min na vše
  Bodování
za správnou odpověď 1 bod, za nesprávnou odpověď minus 0,25 bodu, za žádnou odpověď je 0 bodů
  Max. bodů
80
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 z 5 možností
  Počet otázek
20 otázek z biologie + 20 otázek z chemie + 20 otázek z fyziky + 20 otázek ze somatologie
Hranice přijetí
  2024
Všeobecné lékařství: 171 (součet pořadí)
  2024
Zubní lékařství: 90 (součet pořadí)
  2022
Všeobecné lékařství: 30
  2022
Zubní lékařství: 48,25
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Na stránce z posledního roku

Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

Lékařská fakulta v Plzni patří také pod Univerzitu Karlovu (spolu s 1. LF, 2. LF, 3. LF a LF HK). Byla založena krátce po druhé světové válce, ale za ten čas vyrostla v moderní školu, na níž vystudovalo již téměř 10 000 lékařů. Vyznačuje se klidným prostředím fakulty a samozřejmě si na své přijdou všichni milovníci dobrého piva.

Na lékařské fakultě v Plzni je možné studovat všeobecné i zubní lékařství nebo další obory lékařského zaměření. Studijní plán je podobný jako na většině lékařských fakult. První dva roky se studenti učí základní lékařské předměty, ke kterým se v 3. a 4. ročníku přidají preklinické obory. Poslední 2 roky studia se přednášejí klinické předměty, ale praktická výuka začíná již ve 3. ročníku. Studium všeobecného lékařství trvá 6 let, zatímco zubní lékařství se studuje 5 let.

Samotná lékařská fakulta o sobě prohlašuje, že jejím úmyslem není produkovat velké množství absolventů, ale vyučit profesionálně a morálně dobře připravené lékaře vysoké kvality. To se odráží v počtu přijímaných studentů, který je srovnatelný s 2. nebo 3. LF. Na rozdíl od těchto pražských lékařských fakult, v Plzni žádné ústní pohovory nenajdete. Čeká na vás jen klasický test z biologie, chemie a fyziky.

PřihlášeníPřijatí
RokVšeobecné lékařství Zubní lékařstvíVšeobecné lékařství Zubní lékařství
20231 770915387 (22 %)72 (8 %)
20221 865841559 (30 %)85 (10 %)
20211 849855552 (30 %)84 (10 %)

Naposled aktualizované 5. července 2024

Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Termíny
  DOD
25. 1. 2023
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
12. 6. 2024
  Náhradní termín
28. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, 135 min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
75
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
25 otázek z biologie + 25 otázek z chemie + 25 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2024
Všeobecné lékařství: 62
  2024
Zubní lékařství: 65
  2023
Všeobecné lékařství: 51
  2023
Zubní lékařství: 63 (snížena ze 65)
  2022
Všeobecné lékařství: 48 (snížena ze 49)
  2022
Zubní lékařství: 60 (snížena ze 64)
Bez přijímaček
Ano, ale jen na všeobecné lékařství – průměr do 1,20 + ve 4. ročníku studia
Modelovky
Ano
Staré testy
1 ukázkový na stránce

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity sídlí v druhém největším českém městě, v Brně. Velkou část obyvatel Brna tvoří studenti, a proto se Brno právem pyšní titulem největší studentské město v Česku. Pro jeho blízkou polohu k slovenským hranicím, je zároveň i největším městem v Česku, co se počtu Slováků týče. LF MU je zase druhou největší lékařskou fakultou v Česku, hned po 1. LF UK.

Na lékařské fakultě Masarykovy univerzity lze studovat všeobecné lékařství s délkou studia 6 let, jakož i zubní lékařství s délkou studia 5 let. Kromě těchto nosných lékařských oborů nabízí LF MU i další velmi zajímavé obory. Do Brna se každoročně hlásí nejvíce uchazečů hned po 1. LF a přijímá se jich opravdu dost - na všeobecné lékařství je to více než 400. Přijímací zkoušky nepatří k těm nejlehčím, přesto, že přijímací testy z biologie, chemie a fyziky mají sice pouze jednu správnou odpověď, ale vždy je možné zaškrtnout možnost„E“. To ve výsledku znamená, že žádná z uvedených možností není správná.

Obor všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity se výrazně neliší od ostatních lékařských fakult. Studijní plán zahrnuje nejprve rozsáhlé teoretické předměty, jejichž znalosti využijí studenti v preklinických předmětech. Na závěr studia nastoupí klinické předměty.

PřihlášeníPřijatí
RokVšeobecné lékařství Zubní lékařstvíVšeobecné lékařství Zubní lékařství
20232 5711 040537 (21 %)69 (7 %)
20222 156978399 (19 %)83 (8 %)
20213 2211 278665 (21 %)78 (6 %)

Naposled aktualizované 9. července 2024

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
14./15. 6. 2024
  Náhradní termín
Není
Přihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikace
Ano – C1 z některých jazyků + za vybrané soutěže + za matematiku
Přijímačky
  Průběh
Z každého předmětu samostatný test, 50 min na každý test, po každém testu je 15 minutová přestávka
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
120
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná může být 0/1 ze 4 možností
  Počet otázek
40 otázek z biologie + 40 otázek z chemie + 40 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2024
Všeobecné lékařství: 80 (snížena ze 86)
  2024
Zubní lékařství: 95
  2023
Všeobecné lékařství: 74
  2023
Zubní lékařství: 88
  2022
Všeobecné lékařství: 72
  2022
Zubní lékařství: 88 (snížena ze 89)
Bez přijímaček
Ano, pokud se za bonifikace získá 10 a více bodů, nebo průměr do 1,10 + ve 4. ročníku studia
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je druhá nejstarší lékařská fakulta v Česku. Její počátky sahají až do 16. století, což ji řadí hned za Univerzitu Karlovu.

LF UPOL sídlí ve městě, které není ani velké, ani malé, ale zato s velmi příjemnou atmosférou. Ve srovnání s ostatními městy, ve kterých se nacházejí lékařské fakulty, patří Olomouc k těm nejmenším. Podle statistik studenti Olomoucké univerzity tvoří až jednu pětinu všech obyvatel. Tato skutečnost Olomouc právem řadí mezi typická studentská města.

Tato lékařská fakulta nabízí možnost studovat šestiletý obor všeobecné lékařství, pětiletý obor zubní lékařství, jakož i mnohé další lékařské obory. Přijímačky na LF UPOL sestávají z testu z biologie, chemie a fyziky, a na uchazeče nečekají žádné ústní pohovory. Přijímačky do Olomouce jsou známé svou jasnou formulací a srozumitelností a na rozdíl od jiných lékařských fakult zde jde o znalosti a ne o slovíčkaření. To dokazuje i každoročně třetí nejvyšší zájem uchazečů o studium na Univerzitě Palackého v Olomouci. Drobnou nevýhodou je, že náhradní termín přijímaček se nevypisuje. Velmi důležité je ale vědět, že z každého předmětu je třeba dosáhnout minimálně 10 bodů. Pokud by se vám to nepodařilo, bohužel nemůžete být přijati, ani kdybyste měli v součtu dostatek bodů pro přijetí.

Koncept oboru všeobecné lékařství začíná studiem teoretických předmětů během prvních dvou let studia, které plynule přecházejí do předmětů preklinických ve 3. a 4. ročníku. Druhá polovina čtvrtého ročníku je začátkem klinických předmětů, které pokračují až do konce studia.

PřihlášeníPřijatí
RokVšeobecné lékařství Zubní lékařstvíVšeobecné lékařství Zubní lékařství
20232 2041 228550 (25 %)118 (10 %)
20221 8211 057536 (29 %)132 (12 %)
20211 9081 111496 (26 %)116 (10 %)

Naposled aktualizované 16. července 2024

Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Termíny
  DOD
27. 1. 2024
  Podání přihlášky
1. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Přijímačky
11. 6. 2024
  Náhradní termín
Není
Přihláška
Elektronicky – 790 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, 60 min na vše
  Bodování
U každé otázky je napsáno, kolik odpovědí má být správných, za správnou odpověď je 1 nebo 2 body, za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
75
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná může být 1 až 4 možnosti
  Počet otázek
20 otázek z biologie + 20 otázek z chemie + 20 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2024
Všeobecné lékařství: 53 (snížena z 56)
  2024
Zubní lékařství: 64 (snížena z 65)
  2023
Všeobecné lékařství: 52 (snížena z 59)
  2023
Zubní lékařství: 63 (snížena ze 64)
  2022
Všeobecné lékařství: 48 (snížena z 55)
  2022
Zubní lékařství: 58 (snížena ze 62)
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz