Nelékařské obory

Nelékařské obory jsou obory v oblasti zdravotnictví kromě všeobecného a zubního lékařství. Mezi nejznámější nelékařské obory patří například fyzioterapie, ošetřovatelství, radiologická asistence, laboratorní techniky nebo nutriční terapie. Lidé, kteří se zajímají o práci ve zdravotnictví, ale nechtějí se stát lékaři, mohou proto nalézt své místo právě v těchto nelékařských oborech.

Podívejte se na nabídky oborů a zjistěte, co vás nejvíc zaujme!

Zatím jsme pro vás zpracovali obory len na fakultách, které nabízejí i všeobecné lékařství. Časem dodáme i další.

Adiktologie

Adiktologie

Adiktologie je obor, který se zabývá prevencí a léčbou spojenou s užíváním návykových látek a závislostního chování. Studium adiktologie spojuje zdravotnické, sociální, právní a psychoterapeutické aspekty a umožňuje studentům porozumět vlivu návykových látek na lidské zdraví.

Dentální hygiena

Dentální hygiena

Dentální hygiena je obor, který se zaměřuje na prevenci a léčbu onemocnění zubů a dásní. Práce dentálních hygieniků spočívá také v odstraňování zubního kamene, kořenových povlaků a jiných nečistot z povrchu zubů a dásní. Kromě toho se věnují také vyhodnocování stavu ústní dutiny a doporučení vhodných způsobů péče o zuby.

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je obor, který se zaměřuje na diagnostiku funkčních schopností člověka po onemocnění, úrazu či s vrozenou vadou. Ergoterapeut doporučuje kompenzační pomůcky a úpravy klientova domácího prostředí, aby bylo co nejsnadnější se v běžném životě orientovat. Cílem ergoterapie je tedy zvyšovat kvalitu života pacientů.

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapie je jedním z nejdůležitějších aspektů rehabilitace a soustředí se zejmnéna na diagnostiku a terapii poruch pohybového aparátu. Úkolem fyzioterapeuta je pomoc při onemocněních, bolestivých poruchách, zraněních nebo vrozených vadách, spojených s pohybem.

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Když navštívíme zdravotnické zařízení, jako jsou nemocnice, polikliniky nebo ordinace, setkáme se většinou s lékaři a zdravotními sestrami. Avšak nejsou to jediné profese ve zdravotnictví, které mají podíl na péči o pacienty. Jednou z těchto profesí je právě zdravotní laborant, jehož práce má významný vliv na péči o pacienty. Zajišťuje vysoce specializovaná vyšetření biologických vzorků, které jsou doručeny do laboratoře.

Nutriční terapie

Nutriční terapie

Nutriční terapie se stává stále důležitějším oborem, který pomáhá lidem překonávat zdravotní problémy a udržovat zdravý životní styl. Zajímavým faktem je, že světová zdravotnická organizace uvádí, že až 80 % nemocí souvisí se špatnou výživou, proto je studium nutriční terapie klíčové nejen pro prevenci chorob, ale také pro jejich účinnou léčbu.

Ochrana a podpora zdraví

Ochrana a podpora zdraví

Tento program je zaměřen na studium problematiky veřejného zdraví s cílem chránit a zlepšovat zdraví obyvatelstva. Kombinuje v sobě informace z přírodních věd a medicíny. Budete mít možnost prozkoumat různé aspekty a vlivy, které ovlivňují zdraví lidí a zároveň se naučíte, jak je využít k jeho ochraně a podpoře.

Optika a optometrie

Optika a optometrie

Optika a optometrie je zajímavý bakalářský studijní obor, který kombinuje jak manuální, tak duševní činnosti. Jako absolventi budete schopni provádět vyšetřování zrakových funkcí, měření a diagnostiku refrakčních vad oka, jako je krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatismus. Budete se také specializovat na aplikaci kontaktních čoček a poskytovat pokyny ohledně péče o ně. Absolvováním tohoto oboru získáte teoretické i praktické znalosti, které vám umožní pracovat jak v oboru oční optiky jako živnostníci, tak i v nelékařských zdravotnických povoláních v oblasti optometrie.

Ortoptika

Ortoptika

Studijní obor ortoptiky je zajímavý obor zaměřený na práci s dětmi, zejména na problémy se šilháním a tupozrakostí. Praktické uplatnění ortoptiků je především v ortoptických a očních ambulancích, kde pracujete s optickými a oftalmologickými přístroji.

Pediatrické ošetřovatelství

Pediatrické ošetřovatelství

Absolvování oboru Pediatrické ošetřovatelství vám poskytne všechny potřebné znalosti a dovednosti pro péči o děti všech věkových kategorií a budete vykonávat povolaní Dětská sestra. Dětské sestry jsou klíčovými profesionály v péči o děti, a to jak v zdravotnických zařízeních, tak v jiných zařízeních pro děti, jako jsou školky nebo mateřské školy.

Porodní asistence

Porodní asistence

Absolvováním bakalářského studia Porodní asistence získáte odbornou způsobilost k výkonu povolání porodní asistence a činnostem souvisejícím s poskytováním zdravotní péče v oblasti prevence, ochrany a péče o zdraví žen. Tak budete moci poskytovat odbornou ošetřovatelskou péči v porodnictví i gynekologii.

Radiologická asistence

Radiologická asistence

Radiologie je zajímavý obor, který se neustále vyvíjí a nabízí mnoho možností pro kariéru v oblasti zdravotnictví. Studium je zaměřeno jak na teoretické znalosti, tak na praktické zkušenosti, které získáte během povinných odborných praxí ve specializovaných zdravotnických zařízeních. Absolventi tohoto oboru mají mnoho možností uplatnění v oblasti radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny.

Verejné zdravotníctvo

Verejné zdravotníctvo

Verejné zdravotníctvo sa zaoberá viacerými oblasťami súvisiacimi so zdravím, ako je analýza zdravotných trendov, sledovanie šírenia infekčných chorôb alebo vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úsekoch životného prostredia. Verejné zdravotníctvo je aj o vzdelávaní a osvete. Po absolvovaní tohto odboru, budete môcť navrhovať a realizovať vzdelávacie kampane alebo informovať verejnosť o prevencii rôznych chorôb. Môžete pracovať v orgánoch verejného alebo súkromného zdravotníctva alebo v nemocniciach.

Všeobecné ošetřovatelství

Všeobecné ošetřovatelství

Absolvováním programu všeobecné ošetřovatelství budete způsobilí k práci všeobecné sestry. Všeobecná sestra má na starosti poskytování ošetřovatelské péče a pomoci při různých zdravotních potížích pacientů. Mezi její hlavní úkoly patří příprava pacientů na diagnostické a léčebné postupy, aplikace léků, odběry krve nebo péče o hygienu pacientů. Všeobecná sestra také spolupracuje s lékařem nebo zubařem při plánování a koordinaci ošetřovatelské péče a má na starosti dokumentaci všech provedených zákroků a výkonů.

Zdravotnické záchranářství

Zdravotnické záchranářství

Jste-li člověkem, který se umí rychle přizpůsobit a jednat v krizových a často proměnlivých situacích, studium Zdravotnického záchranářství může být pro vás vhodným oborem.

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz