Nelékařské obory

Nelékařské obory jsou obory v oblasti zdravotnictví kromě všeobecného a zubního lékařství. Mezi nejznámější nelékařské obory patří například fyzioterapie, ošetřovatelství, radiologická asistence, laboratorní techniky nebo nutriční terapie. Lidé, kteří se zajímají o práci ve zdravotnictví, ale nechtějí se stát lékaři, mohou proto nalézt své místo právě v těchto nelékařských oborech.

Podívejte se na nabídky oborů a zjistěte, co vás nejvíc zaujme!

Zatím jsme pro vás zpracovali obory len na fakultách, které nabízejí i všeobecné lékařství. Časem dodáme i další.

Adiktologie

Adiktologie

Adiktologie je obor, který se zabývá prevencí a léčbou spojenou s užíváním návykových látek a závislostního chování. Studium adiktologie spojuje zdravotnické, sociální, právní a psychoterapeutické aspekty a umožňuje studentům porozumět vlivu návykových látek na lidské zdraví.

Dentální hygiena

Dentální hygiena

Dentální hygiena je obor, který se zaměřuje na prevenci a léčbu onemocnění zubů a dásní. Práce dentálních hygieniků spočívá také v odstraňování zubního kamene, kořenových povlaků a jiných nečistot z povrchu zubů a dásní. Kromě toho se věnují také vyhodnocování stavu ústní dutiny a doporučení vhodných způsobů péče o zuby.

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je obor, který se zaměřuje na diagnostiku funkčních schopností člověka po onemocnění, úrazu či s vrozenou vadou. Ergoterapeut doporučuje kompenzační pomůcky a úpravy klientova domácího prostředí, aby bylo co nejsnadnější se v běžném životě orientovat. Cílem ergoterapie je tedy zvyšovat kvalitu života pacientů.

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapie je jedním z nejdůležitějších aspektů rehabilitace a soustředí se zejmnéna na diagnostiku a terapii poruch pohybového aparátu. Úkolem fyzioterapeuta je pomoc při onemocněních, bolestivých poruchách, zraněních nebo vrozených vadách, spojených s pohybem.

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Když navštívíme zdravotnické zařízení, jako jsou nemocnice, polikliniky nebo ordinace, setkáme se většinou s lékaři a zdravotními sestrami. Avšak nejsou to jediné profese ve zdravotnictví, které mají podíl na péči o pacienty. Jednou z těchto profesí je právě zdravotní laborant, jehož práce má významný vliv na péči o pacienty. Zajišťuje vysoce specializovaná vyšetření biologických vzorků, které jsou doručeny do laboratoře.

Nutriční terapie

Nutriční terapie

Nutriční terapie se stává stále důležitějším oborem, který pomáhá lidem překonávat zdravotní problémy a udržovat zdravý životní styl. Zajímavým faktem je, že světová zdravotnická organizace uvádí, že až 80 % nemocí souvisí se špatnou výživou, proto je studium nutriční terapie klíčové nejen pro prevenci chorob, ale také pro jejich účinnou léčbu.

Ochrana a podpora zdraví

Ochrana a podpora zdraví

Tento program je zaměřen na studium problematiky veřejného zdraví s cílem chránit a zlepšovat zdraví obyvatelstva. Kombinuje v sobě informace z přírodních věd a medicíny. Budete mít možnost prozkoumat různé aspekty a vlivy, které ovlivňují zdraví lidí a zároveň se naučíte, jak je využít k jeho ochraně a podpoře.

Optika a optometrie

Optika a optometrie

Optika a optometrie je zajímavý bakalářský studijní obor, který kombinuje jak manuální, tak duševní činnosti. Jako absolventi budete schopni provádět vyšetřování zrakových funkcí, měření a diagnostiku refrakčních vad oka, jako je krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatismus. Budete se také specializovat na aplikaci kontaktních čoček a poskytovat pokyny ohledně péče o ně. Absolvováním tohoto oboru získáte teoretické i praktické znalosti, které vám umožní pracovat jak v oboru oční optiky jako živnostníci, tak i v nelékařských zdravotnických povoláních v oblasti optometrie.

Ortoptika

Ortoptika

Studijní obor ortoptiky je zajímavý obor zaměřený na práci s dětmi, zejména na problémy se šilháním a tupozrakostí. Praktické uplatnění ortoptiků je především v ortoptických a očních ambulancích, kde pracujete s optickými a oftalmologickými přístroji.

Pediatrické ošetřovatelství

Pediatrické ošetřovatelství

Absolvování oboru Pediatrické ošetřovatelství vám poskytne všechny potřebné znalosti a dovednosti pro péči o děti všech věkových kategorií a budete vykonávat povolaní Dětská sestra. Dětské sestry jsou klíčovými profesionály v péči o děti, a to jak v zdravotnických zařízeních, tak v jiných zařízeních pro děti, jako jsou školky nebo mateřské školy.

Porodní asistence

Porodní asistence

Absolvováním bakalářského studia Porodní asistence získáte odbornou způsobilost k výkonu povolání porodní asistence a činnostem souvisejícím s poskytováním zdravotní péče v oblasti prevence, ochrany a péče o zdraví žen. Tak budete moci poskytovat odbornou ošetřovatelskou péči v porodnictví i gynekologii.

Radiologická asistence

Radiologická asistence

Radiologie je zajímavý obor, který se neustále vyvíjí a nabízí mnoho možností pro kariéru v oblasti zdravotnictví. Studium je zaměřeno jak na teoretické znalosti, tak na praktické zkušenosti, které získáte během povinných odborných praxí ve specializovaných zdravotnických zařízeních. Absolventi tohoto oboru mají mnoho možností uplatnění v oblasti radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny.

Všeobecné ošetřovatelství

Všeobecné ošetřovatelství

Absolvováním programu všeobecné ošetřovatelství budete způsobilí k práci všeobecné sestry. Všeobecná sestra má na starosti poskytování ošetřovatelské péče a pomoci při různých zdravotních potížích pacientů. Mezi její hlavní úkoly patří příprava pacientů na diagnostické a léčebné postupy, aplikace léků, odběry krve nebo péče o hygienu pacientů. Všeobecná sestra také spolupracuje s lékařem nebo zubařem při plánování a koordinaci ošetřovatelské péče a má na starosti dokumentaci všech provedených zákroků a výkonů.

Zdravotnické záchranářství

Zdravotnické záchranářství

Jste-li člověkem, který se umí rychle přizpůsobit a jednat v krizových a často proměnlivých situacích, studium Zdravotnického záchranářství může být pro vás vhodným oborem.

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz