Bonifikační body k přijímačkám na všeobecné a zubní lékařství - aktualizováno pro přijímačky 2023

Co jsou bonifikační body? Některé lékařské fakulty umožňují získat bonusové body, které se pak přičtou k bodům získaným v přijímacích zkouškách.

Na kterých LF lze získat bonifikace? Ze všech lékařských fakult na Slovensku a v Česku poskytují možnost získat bonusové body jen 1. LF v Praze a LF MU v Brně.

Za co lze získat bonifikační body? 🤔

1. LF - Všeobecné lékařství:

 • Bonifikace za matematiku: 20 bodů

  Bonifikaci za matematiku je možné získat dvěma způsoby:

  1. úspěšně složit zkoušku Matematika rozšiřující (dříve pod názvem Matematika+) od organizace CERMAT s výsledkem výborně nebo chvalitebně

  2. být klasifikován výborněchvalitebně z matematiky podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a v pololetí ve 4. ročníku a absolvovat výuku českého jazyka po celou dobu studia

Datum dodání žádosti o bonifikaci bývá do poloviny května.

1. LF - Zubní lékařství: V případě zubního lékařství jsou podmínky získání bonifikace naprosto stejné, jako na všeobecné lékařství. Můžete tu získat jen 15 bodů.

LF MU - Všeobecné a Zubní lékařství:

 • Bonifikace za jazykové certifikáty z angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny: 3 – 6 bodů

 • Bonifikace za umístění v předmětové olympiády z matematiky, fyziky, chemie nebo biologie: 4 – 10 bodů

 • Bonifikace za umístění v středoškolské odborné činnosti v oborech Matematika a statistika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zdravotnictví, Ochrana a tvorba životného prostředí, Informatika: 4 – 10 bodů

 • Bonifikaci za matematiku – úspěšně složit zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT) s výsledkem výborně nebo chválitebně: 4 / 3 body

 • Výsledek u AP („Advanced Placement“) zkoušky (Centrum pro talentovanou mládež) z předmětu biologie, chemie, fyzika, matematika nebo statistika na úrovni 4 nebo 5: 8 bodů

 • Splnění podmínek pro přijetí bez přijímaček, ale z kapacitních důvodů vás nepřijmou: 3 body

Datum dodání žádosti o bonifikaci bývá do konce února.

Součet počtu bonifikačních bodů, který se připočte k bodům z přijímaček, je poloviční v případě zubního lékařství (zaokrouhlený nahoru na celé číslo).

Jak vidíme, LF MU bonifikacemi opravdu nešetřila. Dobrou zprávou je, že se bonifikační body z různých kategorií sčítají a umí vám výrazně pomoct k přijetí.

Pokud se hlásíte na jiné LF, tak tam žádné bonifikace nejsou. O to více na sebe budete hrdí, když se vám podaří vaší tvrdou přípravou uspět v přijímacích zkouškách. Chcete-li výrazně zvýšit své šance na přijetí, jsme tu pro vás. Pomůžeme vám se dostat na vaši vysněnou lékařskou fakultu. 🤗

24. července 2022

Související články

Podmínky přijetí na 1. LF v roce 2024

Letos se přijímačky na 1. LF dočkají více změn.

Doporučená literatura podle jednotlivých lékařských fakult

Seznam literatury podle doporučení lékařských fakult na jednom místě

2. LF - Ústní pohovor

Našli jste si v přihlášce na 2. LF postup do druhého kola přijímacích zkoušek? Gratulujeme! Následuje ústní pohovor.

3. LF - Ústní pohovor

Zvládli jste úspěšně testy z biologie, chemie a fyziky na 3. LF? Gratulujeme! Potom vás čeká ústní pohovor.

Jak porazit prokrastinaci?

Prokrastinace je to chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů. Ale jak s tím přestat?

Přípravný kurz

Rozhodli jste se, že chcete jít na medicínu a stojíte před otázkou, jestli to zvládnete sami nebo si vyberete přípravný kurz?

Nevzali mě na vysokou. Co teď?

I když máte pocit, že se vám zhroutil svět, není tomu tak.

Přijetí na medicínu bez přijímaček - aktualizováno pro přijímačky 2023

Dá se dostat na medicínu bez přijímaček? Ano, dá! Ale pouze na čtyři lékařské fakulty.