CRISPR

🧬CRISPR = z anglického„clustered regularly interspaced short palindromic repeats“

🧬Tento systém je prokaryotický imunitní systém - zajišťuje rezistenci vůči cizím genetickým elementům - jde o formu získané imunity.

🧬CRISPR Cas9 se skládá ze dvou komponentů: Cas9 proteinu, který dokáže „vystřihnout“ DNA a navádějící RNA (crRNA), která rozpozná sekvenci DNA, která bude upravována.

🧬Nejprve vědci musí identifikovat lidský genom, který způsobuje zdravotní problém. Poté vytvoří specifickou crRNA, aby poznala konkrétní úsek v DNA.

🧬crRNA je připojena k Cas9.

🧬Tento komplex je vpraven do cílené buňky a lokalizuje sekvenci DNA. Až ji najde, ustřihne DNA. V tuto chvíli mohou vědci upravit existující genom. Buď ho modifikují, kompletně odstraní anebo se přidá další sekvence cizí DNA.

26. května 2022

Související články

Zdravotní pojištění

Jeden ze známých témat na pohovor na 2. LF. Ale také dost neoblíbený...