Zdravotní pojištění

Máme tři pilíře sociálního zabezpečení:
👉 státní sociální podpora
👉 sociální pomoc
👉 zdravotní pojištění

Toto pojištění slouží v případu nemoci, kdy si pojištěnec hradí potřebnou zdravotní péči v rozsahu stanoveném zákonem.

Existují tři přístupy placení zdravotního pojištění:
🇺🇸 Komerční přístup – každý platí dobrovolně sám za sebe bez spoluúčasti státu
🇬🇧 Financování ze státního rozpočtu – přerozdělování příjmů z daní a příspěvků na sociální zabezpečení
🇨🇿 Všeobecné pojištění – ekonomicky aktivní obyvatelé hradí přímo (zdravotní pojištění) nebo přes jiné daně (státní pojištěnci) i pacienti (spoluúčast).

Všeobecné pojištění je povinné. Kdyby došlo k vyloučení části občanů z procesu veřejného zdravotního pojištění, mohlo by dojít k poklesu úrovně poskytované zdravotní péče.

🤰🏼Díky placení zdravotního pojištění máte bezplatnou záchrannou službu, preventivní péči, odběr tkání, potraviny pro zvláštní lékařské účely, péče související s těhotenstvím…

➕Navíc můžete mít mnoho výhod, o kterých mnoho lidí neví. Například vám pojišťovna proplatí věci určené k dentální hygieně, potřebné zdravotnické přístroje a též vám dají mnoho slev na různé věci a aktivity například za preventivní prohlídky u lékařů (obvoďáci, gynekologové a zubaři), darování krve či těhotenství.

🍴K tomu u mnoho pojišťoven můžete i nechat proplatit jídlo, které musíte jíst kvůli zdravotním problémů (bezlepkové i bezlaktózové alternativy), které jsou často dost dražší, než běžné potraviny.

4. června 2022

Související články

CRISPR

Dnes se podíváme na jedno z dalších témat, z nichž se můžete setkat na ústním pohovoru na 2. LF.