Adiktologie

Adiktologie je obor, který se zabývá prevencí a léčbou spojenou s užíváním návykových látek a závislostního chování. Studium adiktologie spojuje zdravotnické, sociální, právní a psychoterapeutické aspekty a umožňuje studentům porozumět vlivu návykových látek na lidské zdraví.

Pokud se zajímáte o řešení problémů v oblasti veřejného a duševního zdraví spojených s užíváním návykových látek, farmakoterapií či moderními technologiemi, pak je studium adiktologie tou správnou volbou.

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Nejstarší a největší lékařská fakulta v srdci Prahy.

Nejstarší LF
Největší LF
Největší počet zájemců o studium
Žádný ústní pohovor
Jako jediná z pražských LF nabízí i zubní lékařství
Bonifikační body
Možnost přijetí bez přijímaček

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Studium adiktologie je jedinečným oborem, který nabízí ze všech fakult v Česku pouze Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Studenti mají v rámci studia možnost pracovat se špičkovými odborníky, kteří zastupují nejprestižnější klinická pracoviště. Navíc, studenti mají možnost absolvovat praxe a stáže na nejlepších pracovištích v oboru po celé České republice.

Bakalářské studium trvá 3 roky a je v prezenční i kombinované formě. Po absolvování tohoto studia můžete pracovat ve zdravotních i sociálních službách, být terapeutem, koordinátorem protidrogového programu nebo poradcem v této problematice. Pokud budete mít zájem, můžete pokračovat v magisterském studiu. Toto studium trvá další dva roky a je pouze v prezenční formě.

Na přijímacích zkouškách na vás nečeká žádná chemie ani fyzika, ale jen 70 otázek z biologie a následně 50 otázek z adiktologie.

Naposled aktualizované 3. října 2023

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Termíny
  DOD
6. 1. 2024
  Podání přihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Přijímačky
10. 6. 2024
  Náhradní termín
20. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
?
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
120
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Biologie: správná může být 1 až 4 možnosti
Adiktologie: správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
70 otázek z biologie + 50 otázek z adiktologie
Hranice přijetí
  2023
Prezenční forma: 95 (snížena ze 97)
  2022
Prezenční forma: 99
  2023
Kombinovaná forma: 94 (snížena ze 95)
  2022
Kombinovaná forma: 88
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz