Dentální hygiena

Dentální hygiena je obor, který se zaměřuje na prevenci a léčbu onemocnění zubů a dásní. Práce dentálních hygieniků spočívá také v odstraňování zubního kamene, kořenových povlaků a jiných nečistot z povrchu zubů a dásní. Kromě toho se věnují také vyhodnocování stavu ústní dutiny a doporučení vhodných způsobů péče o zuby.

Pokud se rozhodnete pro studium dentální hygieny, můžete se těšit na perspektivní kariéru. S narůstajícím povědomím o důležitosti péče o zuby se totiž zvyšuje také poptávka po odbornících v této oblasti. Navíc, pracovní příležitosti pro dentální hygieniky jsou různé - mohou pracovat ve stomatologických klinikách, soukromých zubních ambulancích, nemocnicích, ale také v rámci veřejného zdravotnictví.

Pokud vás zajímá zdraví a péče o zuby, ale nechcete být zubařem, tato oblast může být pro vás tou správnou volbou.

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lékařská fakulta v největším studentském městě v Česku.

Druhá největší LF
Největší studentské město
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Na přijímačkách může být v testu možnost "E" – žádná z uvedených možností není správná
Možnost přijetí bez přijímaček
3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lékařská fakulta v Praze s jedinečným stylem výuky.

Největší lékařský areál v ČR
Rodinnější atmosféra
Jedinečný styl výuky
Ústní pohovor
Možnost přijetí bez přijímaček
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lékařská fakulta v největším studentském městě v Česku.

Druhá největší LF
Největší studentské město
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Na přijímačkách může být v testu možnost "E" – žádná z uvedených možností není správná
Možnost přijetí bez přijímaček

3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Z fakult, které nabízejí i všeobecné lékařství, lze studovat obor dentální hygiena na 3. Lékařské fakultě v Praze (a na LF MU v Brně). Tento obor lze studovat pouze v prezenční formě a trvá 3 roky. Po jeho absolvování získáte titul bakalář.

O studium dentální hygieny na 3. LF je každoročně vysoký zájem, o čemž svědčí i nízká úspěšnost přijetí (kolem 10 %), která se přibližuje úspěšnosti přijetí na zubní lékařství na většině lékařských fakult. Zásadním rozdílem oproti jiným oborům, které nabízí 3. LF je to, že na přijímacích zkouškách vás nečeká druhý den žádný ústní pohovor. Budete čelit jen písemnému testu z biologie a chemie.

Během studia hned v prvním ročníku zjistíte, že studujete obor, který má více společné se zubním lékařstvím než jinými bakalářskými obory. Na úvod absolvujete předměty jako biologie nebo lékařská terminologie, ale také psychologie a sociologie. Praxe mít rozhodně málo nebude, jen v prvním ročníku je to celých 10 týdnů.

Ve druhém ročníku nastoupí odborné předměty, jako například paradontologie a počet týdnů praxe se zvýší až na 14. Třetí ročník je ukončen státní závěrečnou zkouškou z preventivní stomatologie, parodontologie a orální hygieny a obhajobou bakalářské práce.

Naposled aktualizované 30. října 2023

Termíny
  DOD
5. 1. 2024
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
13. 6. 2024
  Náhradní termín
27. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, 120 min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
60
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek z chemie
Hranice přijetí
  2022
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Na stránce z posledního roku

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Dentální hygienu lze studovat i na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Bakalářské studium probíhá pouze v prezenční formě a trvá 3 roky. Po jeho absolvování nenásleduje žádný navazující magisterský obor.

O studium dentální hygieny na LF MU je každoročně vysoký zájem, o což svědčí to, že se na tento obor hlásí nejvíce uchazečů ze všech bakalářských oborů. Rozdílem oproti přijímačkám na všeobecné lékařství je to, že musíte absolvovat jen test z biologie a chemie (a ne z fyziky).

Během studia absolvujete teoretické předměty jako anatomie, histologie, chemie a biochemie, které jsou povinné téměř pro všechny medicínské obory. Nevyhnete se ani cizímu jazyku. Kromě standardní výuky je také možné získat certifikáty pro práci s vybranými hygienickými pomůckami, což poskytuje studentům další přidanou hodnotu a odbornou specializaci.

Praktická výuka je zahrnuta i do některých předmětů, jako je Orální hygiena, Parodontologie, Zubní lékařství I. a II. nebo Preventivní zubní lékařství. Celkový počet hodin věnovaných odborné praktické výuce dosahuje vysokého čísla - 1691 hodin. V tomto počtu se skrývá i praxe v rozsahu 746 hodin. Ta začína již od prvního ročníku a je součástí všech šesti semestrů studia. V prvních třech semestrech se praxe odehráva v odborné učebně a na výukovém sále Stomatologické kliniky. Ve čtvrtém až šestém semestru se pak pracuje na vybraných pracovištích, včetně Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Součástí praxe jsou také dvě třítýdenní prázdninové praxe po prvním a druhém ročníku studia.

Naposled aktualizované 4. listopadu 2023

Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
20. 6. 2024
  Náhradní termín
Není
Přihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikace
Ano – C1 z některých jazyků + za vybrané soutěže + za matematiku
Přijímačky
  Průběh
Z každého předmětu samostatný test, 50 min na každý test, po každém testu je 15 minutová přestávka
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
80
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná může být 0/1 ze 4 možností
  Počet otázek
40 otázek z biologie + 40 otázek z chemie
Hranice přijetí
  2023
60
  2022
61
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz