Ergoterapie

Ergoterapie je obor, který se zaměřuje na diagnostiku funkčních schopností člověka po onemocnění, úrazu či s vrozenou vadou. Ergoterapeut doporučuje kompenzační pomůcky a úpravy klientova domácího prostředí, aby bylo co nejsnadnější se v běžném životě orientovat. Cílem ergoterapie je tedy zvyšovat kvalitu života pacientů.

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Nejstarší a největší lékařská fakulta v srdci Prahy.

Nejstarší LF
Největší LF
Nejdelší přijímačky
Největší počet zájemců o studium
Žádný ústní pohovor
Jako jediná z pražských LF nabízí i zubní lékařství
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Nejmladší lékařská fakulta.

Nejmladší LF
Nejmenší poplatek za podání přihlášky
Žádný ústní pohovor
Není náhradní termín přijímaček

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Ergoterapii můžete studovat jen na dvou lékařských fakultách (kromě 1. Lékařské fakulty i na Lékařské fakultě v Ostravě). Na bakalářské úrovni na 1. LF můžete absolvovat tříleté prezenční studium ergoterapie. Po jeho dokončení získáte bakalářský titul a budete moci pracovat jako ergoterapeut například v nemocnicích, rehabilitačních centrech, domovech důchodců nebo ve službách domácí péče.

Pokud již máte bakalářský titul v oboru ergoterapie a chcete se dále specializovat, můžete studovat navazující magisterský program Ergoterapie pro dospělé. Toto studium trvá dva roky a je v kombinované formě, což znamená, že se skládá z prezenčních a distančních částí. Po jeho absolvování získáte magisterský titul a budete mít možnost pracovat na vyšších pozicích v oboru ergoterapie nebo se specializovat na určitou skupinu pacientů.

Součást studia je i mnoho praxe, takže se můžete těšit na mnoho praktických cvičení a stáží v různých zdravotnických zařízeních. Abyste se na tento zajímavý obor dostali, musíte absolvovat přijímací zkoušky, které sestávají jen z testu z biologie. Nečeká na vás žádná chemie ani fyzika, na kterou můžete být zvyklí z přijímacích zkoušek na všeobecné nebo zubní lékařství.

Naposled aktualizované 31. května 2023

Termíny
  DOD
7. 1. 2023
  Podání přihlášky
1. 12. 2022 - 28. 2. 2023
  Přijímačky
7. 6. 2023
  Náhradní termín
16. 6. 2023
Přihláška
Elektronicky – 830 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
100
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná může být 1 až 4 možnost
  Počet otázek
100 otázek z biologie
Hranice přijetí
  2022
48
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Ergoterapii můžete studovat pouze na dvou lékařských fakultách v České republice (na Lékařské fakultě v Ostravě a na 1. lékařské fakulty Univerzity Karlové v Praze). Na LF OU si můžete zvolit tříletý bakalářský program Ergoterapie, po jehož úspěšném absolvování získáte titul Bc.

Hned od prvního ročníku jsou kromě teoretických předmětů, jako ergoterapie, kinezioterapie nebo rehabilitační propedeutika, součástí studia i mnohá praktická cvičení. Ve druhém ročníku na vás čekají i odborné stáže, které patří mezi povinné předměty a ve třetím ročníku je již většina předmětů praktických.

Specialitou LF OU je, že na přijímacích zkouškách na vás nečeká jen test z biologie (jako na 1. LF), ale také test ze společenských věd. Tento test prověřuje váš základní přehled téměř ze všech předmětů ze střední školy. Je třeba dát si pozor na to, že k úspěšnému přijetí je nutné dosáhnout minimálního limitu z každého předmětu, nejen mít celkově dostatečný počet bodů.

Naposled aktualizované 31. května 2023

Termíny
  DOD
27. 1. 2023
  Podání přihlášky
15. 11. 2022 - 15. 3. 2023
  Přijímačky
29. 5. 2023 - 9. 6. 2023
  Náhradní termín
15. 6. 2023
Přihláška
Elektronicky – 600 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Elektronicky, vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
60
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek společenskovědní test
Hranice přijetí
  2022
32
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz