Fyzioterapie

Fyzioterapie je jedním z nejdůležitějších aspektů rehabilitace a soustředí se zejmnéna na diagnostiku a terapii poruch pohybového aparátu. Úkolem fyzioterapeuta je pomoc při onemocněních, bolestivých poruchách, zraněních nebo vrozených vadách, spojených s pohybem.

Fyzioterapie se prolíná všemi klinickými obory, jako jsou ortopedie, neurologie, chirurgie, interna a další. Absolvování studia fyzioterapie vám umožní využít vaše znalosti a dovednosti nejen v oblasti léčebné rehabilitace ve zdravotnictví, ale i v oblasti sportovní fyzioterapie.

V České republice i v Evropské unii je nedostatek fyzioterapeutů a čekací lhůty na jejich služby jsou často velmi dlouhé. Když k tomu připočteme stárnutí populace je vysoký předpoklad okamžitého uplatnění. Pokud se zajímáte o zdraví, pohyb a pomáhání lidem, fyzioterapie může být pro vás tou správnou volbou.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Nejmladší lékařská fakulta.

Nejmladší LF
Nejmenší poplatek za podání přihlášky
Žádný ústní pohovor
Není náhradní termín přijímaček
Nabízí i zubní lékařství
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lékařská fakulta v největším studentském městě v Česku.

Druhá největší LF
Největší studentské město
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Na přijímačkách může být v testu možnost "E" – žádná z uvedených možností není správná
Možnost přijetí bez přijímaček
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Nejstarší a největší lékařská fakulta v srdci Prahy.

Nejstarší LF
Největší LF
Největší počet zájemců o studium
Žádný ústní pohovor
Jako jediná z pražských LF nabízí i zubní lékařství
Bonifikační body
Možnost přijetí bez přijímaček
2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lékařská fakulta s rodinnou atmosférou přímo ve Fakultní nemocnici Motol.

Sídlí v největší Fakultní nemocnici v ČR
Silná tradice dětského lékařství
LF s rodinnou atmosférou
Testy všeobecných předpokladů a ústní pohovor
3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lékařská fakulta v Praze s jedinečným stylem výuky.

Největší lékařský areál v ČR
Rodinnější atmosféra
Jedinečný styl výuky
Ústní pohovor
Možnost přijetí bez přijímaček

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Bakalářský program fyzioterapie na 1. LF UK trvá tři roky a je v prezenční formě. Jedná se o plnohodnotný vysokoškolský obor s dlouholetou tradicí v České republice. Po absolvování programu budete mít možnost uplatnit své vědomosti a praktické dovednosti nejen ve státech Evropské unie, ale také v celém světě. V rámci výuky se studenti naučí znalosti napříč oblastmi medicíny, jako jsou ortopedie, neurologie, chirurgie, interna a dalšími klinickými obory.

Klinické zázemí ve Všeobecní fakultní nemocnici v Praze, se kterou 1. LF úzce spolupracuje v oblasti výuky, nabízí studentům rozsáhlé možnosti potkat během výuky a praxí pacienty s různými diagnózami. Díky nízkému počtu studentů v ročníku se práce odehrává v malých skupinkách, což vede k důkladnému osvojení všech potřebných praktických dovedností. Klinika rehabilitačního lékařství na Albertově, kde se uskutečňuje velká část výuky, je respektovaným rehabilitačním pracovištěm s unikátním programem pro pacienty po poškození mozku.

Přijímací zkoušky sestávají pouze z testu z biologie. Nečekají na vás žádné fyzické zkoušky.

Naposled aktualizované 3. října 2023

Termíny
  DOD
6. 1. 2024
  Podání přihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Přijímačky
10. 6. 2024
  Náhradní termín
20. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ano – 5 bodů za matematiku nebo za vybrané soutěže
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
70
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná může být 1 až 4 možnost
  Počet otázek
70 otázek z biologie
Hranice přijetí
  2023
67 (snížena z 81)
  2022
66
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Bakalářský studijní program Fyzioterapie na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy trvá 3 roky. Toto studium nabízí nejen přehled o všech medicínských oborech, ale také se zaměřuje na ergoterapii, sociální rehabilitaci, tělovýchovné lékařství a další oblasti. Výuka probíhá v areálu Fakultní nemocnice v Motole, kde máte přímý kontakt s klinickými odborníky a máte možnost vyzkoušet si práci s moderními přístroji. Důraz je kladen na týmovou spolupráci a výchovu k interdisciplinární spolupráci s dalšími specialisty v oblasti rehabilitace a fyzikální medicíny, psychologie a logopedie.

Dostat se na 2. LF není zrovna nejlehčí, protože kromě tradičního testu z biologie, chemie a fyziky, čekají uchazeče i testy všeobecných předpokladů. Druhý den je celý tento „trojboj“ zakončen ústním pohovorem. Absolvujete téměř identické přijímací zkoušky jako uchazeči o obor všeobecné lékařství, s tím rozdílem, že v testu máte jen po 20 otázkách z biologie, chemie a fyziky, (oproti 25) a témata ústních pohovorů jsou jiná, zaměřená na fyzioterapii. Zajímavostí je, že test všeobecných předpokladů bývá velmi často naprosto stejný.

Jste-li už absolventem bakalářského studia, můžete pokračovat v navazujícím magisterském oboru Aplikované fyzioterapie také na 2. Lékařské fakultě.

Naposled aktualizované 5. října 2023

Termíny
  DOD
13. 1. 2024
  Podání přihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Přijímačky
11. 6. 2024 + 12. 6. 2024
  Náhradní termín
27. 6. 2024 + 28. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, ? min na vše -> test všeobecných předpokladů, ? min na test
ústní pohovor v jiný den
  Bodování
2 body jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
test všeobecných předpokladů: po 3 bodech za správnou odpověď, za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
120 + 90 + 60 = 270
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná může být 1 až 4 možnosti
test všeobecných předpokladů: správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
20 otázek z biologie + 20 otázek z chemie + 20 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2023
181 (snížena z 186)
  2022
175 (snížena z 184)
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Pokud přemýšlíte nad studiem fyzioterapie v Praze, máte na výběr ze všech tří lékařských fakult, protože tento obor kromě 3. LF nabízí také 1. LF a 2. LF. V ročníku vás na všech třech fakultách čeká podobný počet studentů, ale zásadní rozdíl je v podobě přijímacích zkoušek.

Abyste se dostali na 3. LF, musíte absolvovat přijímací zkoušky, „na průměr“ se sem nedá dostat. Na tuto lékařskou fakultu je těžší se dostat, ale kdo se na 3. LF dostane, má téměř jistotu, že studium úspěšně dokončí. Přijímací zkoušky sestávají z testu z biologie a fyziky. Druhý den čekají uchazeče ještě ústní pohovory. Alespoň, už nemusíte skládat fyzické testy. Specialitou je, že se přijímací zkoušky nekonají v prostorách fakulty, jak je to běžné na ostatních lékařských fakultách, ale v budově Kongresového centra v Praze. Již při této události je možné poznat, že se tato fakulta odlišuje od různých stereotypů na jiných vysokých školách, protože před zahájením zkoušky pronese krátkou řeč některý z proděkanů.

V prvním ročníku studia absolvujete základní medicínské předměty, jako anatomie spojená s histologií, biologie a genetika nebo biofyzika. Je třeba dát si pozor, že i přesto, že na přijímací zkoušky není nutná chemie, hned v prvním ročníku vás čeká předmět lékařská chemie a biochemie. První ročník je zakončen povinnou letní praxí. Ve druhém a třetím ročníku postupně ubývá teoretických předmětů a stále více se dostávají ke slovu praktické předměty a praxe.

Naposled aktualizované 30. října 2023

Termíny
  DOD
5. 1. 2024
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
13. 6. 2024 + 14. 6. 2024
  Náhradní termín
27. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, 120 min na vše
ústní pohovor: interpretace odborného textu (15 min příprava) + otázky na všeobecný rozhled (kontroverzní témata)
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
60 + 62 = 122
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2022
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Na stránce z posledního roku

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Kromě tří pražských lékařských fakult (1. LF, 2. LF a 3. LF) lze studovat obor fyzioterapie i na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Ve srovnání s pražskými lékařskými fakultami je v ročníku asi o třetinu méně studentů.

Během tříletého prezenčního bakalářského studia absolvujete všeobecné předměty jako anatomie, fyziologie, patologie nebo biofyzika, ale také úzce specializované předměty, jako jsou například biomechanika, kinezioterapie nebo ergoterapie. Praxe začínají už od prvního ročníku a je jich opravdu dost, protože spolu absolvujete více než 600 hodin praxí.

Abyste tento obor mohli studovat musíte zvládnout přijímací zkoušky, které jsou složeny z testu z biologie a fyziky. Třeba si dát pozor na to, že na přijetí je nutné dosáhnout z biologie 12 bodů a z fyziky 10 bodů, takže se nelze spoléhat jen na znalost jednoho předmětu. Kromě znalostních testů na vás čeká i praktická zkouška, která sestává z fyzického testu ve třech disciplínách - běh na 1500 m, shyby na hrazdě a plavání na 100 m. Výkon z každé disciplíny se vám podle tabulek přepočítá na body. Pro úspěšné přijetí je potřeba dosáhnout z každé disciplíny minimálně dvou bodů.

Naposled aktualizované 19. listopadu 2023

Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podání přihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Přijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
4./5. 2024
  Náhradní termín
Přihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Elektronicky, vše v jednom testu, ? min na vše
+ výkonnostní test
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
výkonnostní test - podle tabulek
  Max. bodů
90 = 60 + 30
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2023
60
  2022
57
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Ne

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Odbor Fyzioterapie lze studovat téměř na každé lékařské fakultě v Česku. Výjimkou není ani Lékařská fakulta v Brně, kde tento obor trvá 3 roky a probíhá jen v prezenční formě. Po jeho absolvování můžete pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu se stejným názvem.

Na tento obor se nedá dostat bez přijímacích zkoušek, které sestávají ze všech tří předmětů – biologie, chemie a fyziky. Prakticky vás čekají stejné přijímací zkoušky jako na všeobecné nebo zubní lékařství. Jediným rozdílem je nižší náročnost testů.

Během tříletého studia se setkáte se základními medicínskými předměty jako jsou anatomie, biochemie, biofyzika, fyziologie nebo histológia, doplněnými o specializované předměty, kterými jsou například kineziologie, rehabilitace nebo fyzikální terapie. Bakalářské studium je zakončeno vypracováním bakalářské práce, která zahrnuje kazuistiku - popsání fyzioterapeutického postupu u konkrétního pacienta s určitou diagnózou.

Praxe během studia probíhá především ve zdravotnických zařízeních v Brně, jako jsou Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Vojenská nemocnice nebo Nemocnice Milosrdných bratří. Praktická praxe zahrnuje přímou komunikaci a rehabilitaci s nemocnými i zdravými jedinci.

Naposled aktualizované 4. listopadu 2023

Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
20. 6. 2024
  Náhradní termín
Není
Přihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikace
Ano – C1 z některých jazyků + za vybrané soutěže + za matematiku
Přijímačky
  Průběh
Z každého předmětu samostatný test, 50 min na každý test, po každém testu je 15 minutová přestávka
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
120
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná může být 0/1 ze 4 možností
  Počet otázek
40 otázek z biologie + 40 otázek z chemie + 40 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2023
81
  2022
79
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz