Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Když navštívíme zdravotnické zařízení, jako jsou nemocnice, polikliniky nebo ordinace, setkáme se většinou s lékaři a zdravotními sestrami. Avšak nejsou to jediné profese ve zdravotnictví, které mají podíl na péči o pacienty. Jednou z těchto profesí je právě zdravotní laborant, jehož práce má významný vliv na péči o pacienty. Zajišťuje vysoce specializovaná vyšetření biologických vzorků, které jsou doručeny do laboratoře.

Pro mnoho lidí je pojem laboratoř něčím nekonkrétním. Zkumavky přicházejí do laboratoře, vyhodnocují se a výsledky se doručují ošetřujícím lékařům. S novými vědeckými poznatky se však laboratorní vyšetřování dostalo na novou úroveň, nejen z hlediska množství nově testovaných parametrů, ale také zvýšeného objemu laboratorních testů. Na tomto vyhodnocování se podílí mnoho laboratorních a dalších pracovníků, kteří musí mít dokonalé odborné znalosti nejen v přístrojové technice laboratoře, ale také ve všech testovaných parametrech, jednotlivých oblastech medicíny a jejich vzájemných souvislostech. Jsou schopni komplexního řešení problémů a odpovídají za správnost výsledků, které jsou předány ošetřujícím lékařům.

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lékařská fakulta v největším studentském městě v Česku.

Druhá největší LF
Největší studentské město
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Na přijímačkách může být v testu možnost "E" – žádná z uvedených možností není správná
Možnost přijetí bez přijímaček
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Nejmladší lékařská fakulta.

Nejmladší LF
Nejmenší poplatek za podání přihlášky
Žádný ústní pohovor
Není náhradní termín přijímaček
Nabízí i zubní lékařství
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lékařská fakulta v největším studentském městě v Česku.

Druhá největší LF
Největší studentské město
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Na přijímačkách může být v testu možnost "E" – žádná z uvedených možností není správná
Možnost přijetí bez přijímaček

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví nebo na některých školách nazývaná také jako Laboratorní vyšetřovací metody je tříletý bakalářský obor, který vědí k získání povolání zdravotnický laborant. Tento obor můžeme studovat jen na Lékařské fakultě v Ostravě (nebo v Brně). Studium probíhá jen v prezenční formě.

Cesta na tento obor vede přes zvládnutí přijímacích zkoušek, které se nijak neliší od těch, které byste museli absolvovat, kdyby se hlásíte na všeobecné lékařství. Připravte se na písemné testy z biologie, chemie a fyziky, z každého předmětu po 30 otázek. Jako ve všech oborech, i na tento je stanovena minimální hranice, kterou musíme z každého předmětu splnit, aby se vám body počítaly do celkového pořadí. Z biologie je to 10 bodů, z chemie 12 bodů a z fyziky jen 5 bodů.

Během studia oboru zdravotní laborant získáte znalosti v oblasti chemie, biologie a dalších přírodovědných oborů. V alergologii a klinické imunologii se budete zabývat alergiemi a imunitními mechanismy, které chrání organismus. V histologii se budete zaměřovat na mikroskopickou strukturu tkání a vzorků, abyste porozuměli jejich stavbě v normálním i patologickém stavu.

V klinické biochemii budete zpracovávat a vyhodnocovat biologické vzorky a interpretovat výsledky různých testů. V klinické genetice se budete zabývat dědičností a genetickými aspekty zdraví. V klinické hematologii a transfuzní službě se naučíte o nemocích krve, léčbě a důležitosti dárcovství krve.

V mikrobiologii budete pracovat s mikroorganismy, jejich pěstováním a diagnostikou. Ve vyšetřovacích metodách v ochraně a podpoře veřejného zdraví budete analyzovat fyzikální, chemické a biologické faktory, které ovlivňují lidské zdraví.

Praxe je nedílnou součástí studia zdravotního laboranta. Během praxe budete mít možnost pracovat na vysoce specializovaných pracovištích, jako jsou laboratoře ve zdravotnictví.

Naposled aktualizované 19. listopadu 2023

Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podání přihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Přijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
  Náhradní termín
Přihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Elektronicky, vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
90
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek z chemie + 30 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2023
49
  2022
37
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Ne

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Tento obor můžete studovat jen na dvou lékařských fakultách v Česku - na LF MU v Brně a na LF v Ostravě. Studium oboru Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví probíhá prezenční formou a trvá 3 roky. Po jeho absolvování získáte titul bakalář a pokud budete chtít, můžeme pokračovat i v navazujícím magisterském programu podobného zaměření, například Bioanalytik na Přírodovědecké fakultě v Brně. Lékařská fakulta v Brně navazující magisterský program nenabízí.

Zájem o tento obor se nijak nevymyká průměrnému zájmu o ostatní bakalářské obory, které nabízí Lékařská fakulta Masyrykovy univerzity v Brně. Přijímací zkoušky sestávají z testy z biologie a chemie a jako na všechny bakalářské obory jsou lehčí než všeobecné a zubní lékařství.

Na začátku studia si projdete předměty jako lékařská chemie, lékařská fyzika, fyziologie, základy anatomie nebo histologie. Ve druhém ročníku se přidají klinické předměty jako klinická biochemie, klinická genetika, klinická hematologie a mnohé další. Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce.

Studium je zaměřeno také na klinickou praxi, která umožňuje setkat se s pacienty a získat praktické dovednosti v oblasti odběru krevních vzorků a stanovení klinických diagnóz. Ta probíhá zejména v 5. semestru a ve specializovaných klinických laboratorních ústavech a odděleních Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Během studia je také možné absolvovat prázdninovou stáž v nemocniční laboratoři v Gironě (Španělsko), nebo se zúčastnit části studia ve Velké Británii na univerzitě ve Wolverhamptonu v rámci programu Erasmus.

Naposled aktualizované 4. listopadu 2023

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
20. 6. 2024
  Náhradní termín
Není
Přihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikace
Ano – C1 z některých jazyků + za vybrané soutěže + za matematiku
Přijímačky
  Průběh
Z každého předmětu samostatný test, 50 min na každý test, po každém testu je 15 minutová přestávka
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
80
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná může být 0/1 ze 4 možností
  Počet otázek
40 otázek z biologie + 40 otázek z chemie
Hranice přijetí
  2023
54
  2022
57
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz