Ochrana a podpora zdraví

Tento program je zaměřen na studium problematiky veřejného zdraví s cílem chránit a zlepšovat zdraví obyvatelstva. Kombinuje v sobě informace z přírodních věd a medicíny. Budete mít možnost prozkoumat různé aspekty a vlivy, které ovlivňují zdraví lidí a zároveň se naučíte, jak je využít k jeho ochraně a podpoře.

Jako absolventi můžete uplatnit v různých oblastech. Například můžete pracovat v krajských hygienických stanicích, v oblasti poradenství a prevence, hygieny a výživy, v nemocnicích (nemocniční hygiena, laboratoře) nebo v České inspekci životního prostředí.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Nejmladší lékařská fakulta.

Nejmladší LF
Nejmenší poplatek za podání přihlášky
Žádný ústní pohovor
Není náhradní termín přijímaček
Nabízí i zubní lékařství

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Odbor Ochrana a podpora zdraví lze studovat pouze na Lékařské fakultě v Ostravě. Žádná jiná lékařská fakulta na Slovensku a v Česku už tento obor nenabízí. Studium je nutno absolvovat jen v prezenční formě a trvá tři roky.

Jako na všechny obory na LF OU, i na tento, je třeba úspěšně absolvovat přijímací zkoušky, které sestávají z písemného testu z biologie a chemie. Není třeba zapomenout na minimální bodové hranice, které je nutné dosáhnout z každého předmětu, aby se váš výsledek počítal do celkového pořadí. Tyto hranice jsou po 6 bodů z každého předmětu.

Tento obor má na LF OU již dlouhou tradici a lze jej studovat již od roku 2004. Jeho velkou výhodou je nízký počet žáků v ročníku, což zaručuje osobní přístup učitelů. Během studia vás čeká spousta předmětů z hygieny, epidemiologie nebo psychologie, které budou doplněny biologií, histologií nebo biochemií. Připravte se i na 15 týdnů povinné praxe. Studium je po třech letech zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.

Naposled aktualizované 19. listopadu 2023

Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podání přihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Přijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
  Náhradní termín
Přihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Elektronicky, vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
60
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek z chemie
Hranice přijetí
  2023
19
  2022
15
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz