Ochrana a podpora zdraví

Tento program je zaměřen na studium problematiky veřejného zdraví s cílem chránit a zlepšovat zdraví obyvatelstva. Kombinuje v sobě informace z přírodních věd a medicíny. Budete mít možnost prozkoumat různé aspekty a vlivy, které ovlivňují zdraví lidí a zároveň se naučíte, jak je využít k jeho ochraně a podpoře.

Jako absolventi můžete uplatnit v různých oblastech. Například můžete pracovat v krajských hygienických stanicích, v oblasti poradenství a prevence, hygieny a výživy, v nemocnicích (nemocniční hygiena, laboratoře) nebo v České inspekci životního prostředí.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Nejmladší lékařská fakulta.

Nejmladší LF
Nejmenší poplatek za podání přihlášky
Žádný ústní pohovor
Není náhradní termín přijímaček

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Odbor Ochrana a podpora zdraví lze studovat pouze na Lékařské fakultě v Ostravě. Žádná jiná lékařská fakulta na Slovensku a v Česku už tento obor nenabízí. Studium je nutno absolvovat jen v prezenční formě a trvá tři roky.

Jako na všechny obory na LF OU, i na tento, je třeba úspěšně absolvovat přijímací zkoušky, které sestávají z písemného testu z biologie a chemie. Není třeba zapomenout na minimální bodové hranice, které je nutné dosáhnout z každého předmětu, aby se váš výsledek počítal do celkového pořadí. Tyto hranice jsou po 6 bodů z každého předmětu.

Tento obor má na LF OU již dlouhou tradici a lze jej studovat již od roku 2004. Jeho velkou výhodou je nízký počet žáků v ročníku, což zaručuje osobní přístup učitelů. Během studia vás čeká spousta předmětů z hygieny, epidemiologie nebo psychologie, které budou doplněny biologií, histologií nebo biochemií. Připravte se i na 15 týdnů povinné praxe. Studium je po třech letech zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.

Naposled aktualizované 31. května 2023

Termíny
  DOD
27. 1. 2023
  Podání přihlášky
15. 11. 2022 - 15. 3. 2023
  Přijímačky
29. 5. 2023 - 9. 6. 2023
  Náhradní termín
15. 6. 2023
Přihláška
Elektronicky – 600 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Elektronicky, vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
60
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek z chemie
Hranice přijetí
  2022
15
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz