Optika a optometrie

Optika a optometrie je zajímavý bakalářský studijní obor, který kombinuje jak manuální, tak duševní činnosti. Jako absolventi budete schopni provádět vyšetřování zrakových funkcí, měření a diagnostiku refrakčních vad oka, jako je krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatismus. Budete se také specializovat na aplikaci kontaktních čoček a poskytovat pokyny ohledně péče o ně. Absolvováním tohoto oboru získáte teoretické i praktické znalosti, které vám umožní pracovat jak v oboru oční optiky jako živnostníci, tak i v nelékařských zdravotnických povoláních v oblasti optometrie.

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lékařská fakulta v největším studentském městě v Česku.

Druhá největší LF
Největší studentské město
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Na přijímačkách může být v testu možnost "E" – žádná z uvedených možností není správná
Možnost přijetí bez přijímaček

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Odbor optika a optometrie lze studovat pouze na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium probíhá len v prezenční formě a trvá 3 roky. Po jeho absolvování máte možnost pokračovat na navazující magisterský obor Optometria i na LF MU v Brně.

Ve srovnání s ostatními bakalářskými obory v Brně není o studium tohoto oboru vysoký zájem. Dokumentuje to i druhý nejnižší počet uchazečů o studium, jakož i druhá nejnižší bodová hranice k přijetí. Přijímací zkoušky ale sestávají ze dvou předmětů, z biologie a fyziky, se stejnou náročností jako na jiné bakalářské obory.

Studium optiky a optometrie kombinuje biologický a fyzikální základ. Hlavní část oboru se zaměřuje na lékařské, biologické a optometrické předměty, které zahrnují studium anatomie, fyziologie, farmakologie a oftalmologie. Součástí studijního programu jsou také základy ekonomiky a právních předpisů. Studijní program také nabízí možnost studia v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ nebo účast na studentských projektech a konferencích.

Během studia se seznámíte s používáním optických přístrojů a získáte dovednosti výroby optických pomůcek. Praktická výuka je prováděna po celou dobu studia na očních klinikách, očních ambulancích, optometrických pracovištích a očních optikách. Součástí výuky jsou také exkurze do výroben brýlových čoček a kontaktních čoček, které vám umožní získat praktické zkušenosti.

Naposled aktualizované 4. listopadu 2023

Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
20. 6. 2024
  Náhradní termín
Není
Přihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikace
Ano – C1 z některých jazyků + za vybrané soutěže + za matematiku
Přijímačky
  Průběh
Z každého předmětu samostatný test, 50 min na každý test, po každém testu je 15 minutová přestávka
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
80
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná může být 0/1 ze 4 možností
  Počet otázek
40 otázek z biologie + 40 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2023
35
  2022
40
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz