Ortoptika

Studijní obor ortoptiky je zajímavý obor zaměřený na práci s dětmi, zejména na problémy se šilháním a tupozrakostí. Praktické uplatnění ortoptiků je především v ortoptických a očních ambulancích, kde pracujete s optickými a oftalmologickými přístroji.

Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně je v současnosti jediným pracovištěm v České republice, které poskytuje vzdělání ortoptistů. Tito odborníci jsou schopni poskytnout vysoce specializovanou péči dětem s poruchou zraku. Pro správné výkon tohoto povolání je nezbytná dobrá zraková funkce.

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lékařská fakulta v největším studentském městě v Česku.

Druhá největší LF
Největší studentské město
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Na přijímačkách může být v testu možnost "E" – žádná z uvedených možností není správná
Možnost přijetí bez přijímaček

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Pokud přemýšlíte nad studium oboru ortoptika, máte jen jedinou možnost - zvolit si Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Protože je to jediná fakulta, která tento obor zajišťuje. Studium trvá 3 roky a probíhá len v prezenční formě. Po jeho absolvování získáte titul bakalář a přímo navazující magisterský obor LF MU nenabízí.

Úspěšnost přijetí na tento obor je velmi vysoká. V roce 2022 dokonce přijali více než 50 % všech uchazečů, kteří se dostavili na přijímačky. Tento fakt potvrzuje i nejnižší potřebný bodový zisk k přijetí ze všech bakalářských odborů na LF MU. Přijímací testy ale nejsou odlišné od těch na jiné bakalářské obory a sestávají z testu z biologie a fyziky.

Průběh studia zahrnuje přednášky, semináře a praktickou výuku. Během studia získáte všeobecné zdravotnické vzdělání a znalosti v oblastech ortoptiky, pleoptiky, strabologie, optických korekčních pomůcek, oftalmologie, kontaktologie a dalších příbuzných oborů.

Praktická výuka probíhá po celou dobu studia na očních klinikách, očních ambulancích, ortoptických a strabologických pracovištích. Součástí výuky jsou také exkurze na další odborná pracoviště, které vám umožní získat širší pohled na ortoptickou praxi a její různé oblasti uplatnění.

Naposled aktualizované 4. listopadu 2023

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
20. 6. 2024
  Náhradní termín
Není
Přihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikace
Ano – C1 z některých jazyků + za vybrané soutěže + za matematiku
Přijímačky
  Průběh
Z každého předmětu samostatný test, 50 min na každý test, po každém testu je 15 minutová přestávka
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
80
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná může být 0/1 ze 4 možností
  Počet otázek
40 otázek z biologie + 40 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2023
31
  2022
31
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz