Pediatrické ošetřovatelství

Absolvování oboru Pediatrické ošetřovatelství vám poskytne všechny potřebné znalosti a dovednosti pro péči o děti všech věkových kategorií a budete vykonávat povolaní Dětská sestra. Dětské sestry jsou klíčovými profesionály v péči o děti, a to jak v zdravotnických zařízeních, tak v jiných zařízeních pro děti, jako jsou školky nebo mateřské školy.

Jako Dětská sestra budete schopni poskytovat nejen kvalitní ošetření, ale také se postarat o pohodu dítěte a jeho rodiny. Budete mít také příležitost spolupracovat s ostatními zdravotnickými profesionály a zapojit se do týmové péče. Studium Dětské sestry je tedy skvělou volbou pro ty, kteří chtějí pracovat s dětmi a starat se o jejich zdravotní stav.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Nejmladší lékařská fakulta.

Nejmladší LF
Nejmenší poplatek za podání přihlášky
Žádný ústní pohovor
Není náhradní termín přijímaček
Nabízí i zubní lékařství
2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lékařská fakulta s rodinnou atmosférou přímo ve Fakultní nemocnici Motol.

Sídlí v největší Fakultní nemocnici v ČR
Silná tradice dětského lékařství
LF s rodinnou atmosférou
Testy všeobecných předpokladů a ústní pohovor
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Nejmladší lékařská fakulta.

Nejmladší LF
Nejmenší poplatek za podání přihlášky
Žádný ústní pohovor
Není náhradní termín přijímaček
Nabízí i zubní lékařství

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Studium pediatrického ošetřovatelství na 2. LF trvá 3 roky a probíhá v kombinované formě. To znamená, že v průběhu semestru se budete účastnit dvoudenních bloků výuky v každém druhém týdnu, které se konají ve čtvrtek a v pátek. V prvním ročníku se kromě toho v druhé polovině září uskuteční celotýdenní blok výuky. Celkově tedy absolvujete prezenční výuku 25 % času, zatímco zbylých 75 % studia bude probíhat formou distančního vzdělávání (samostudium). Studium je vhodné nejen pro všeobecné, dětské a praktické sestry, ale také pro ty, kteří nemají předchozí zdravotnické vzdělání a praxi.

V cestě na tento obor vám stojí přijímací zkouška, která probíhá dva dny a sestává ze tří částí. První den absolvujete písemný test z biologie s důrazem na biologii člověka a test všeobecných předpokladů. Druhý den vás čeká ústní pohovor.

V prvním ročníku se zaměříte na získání biomedicínských znalostí a základních ošetřovatelských dovedností. Poté se budete učit klinické ošetřovatelské předměty, tj. ošetřovatelskou péči v jednotlivých medicínských oborech. Mezi další důležité předměty patří humanitní předměty, jako je psychologie ve zdravotnictví, základy pedagogiky, etika a filosofie. Moderní výukové postupy, jako jsou modely, trenažéry a interaktivní simulátory, jsou rovněž součástí studia.

Praxe probíhá ve Fakultní nemocnici v Motole (v areálu 2. LF), což studentům umožní získat cenné zkušenosti a praktické dovednosti v reálném zdravotnickém prostředí. Pokud v průbehu studia budete vykonávat zdravotnické povolání příbuzného zaměření, část praxe se vám započíta.

Vzhledem k tomu, že výuka probíhá kombinovaně, můžete očekávat, že budete potřebovat organizační schopnosti a disciplínu, abyste úspěšně dokončili studium. Nicméně, tato kombinace prezenčního a distančního vzdělávání by mohla být pro některé studenty velmi výhodná, protože umožňuje flexibilitu při řešení svého studijního harmonogramu.

Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a složením státní závěrečné zkoušky z ošetřovatelství, humanitních věd a ošetřovatelství v klinických oborech zaměřených na pediatrii.

Naposled aktualizované 5. října 2023

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Termíny
  DOD
13. 1. 2024
  Podání přihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Přijímačky
11. 6. 2024 + 12. 6. 2024
  Náhradní termín
27. 6. 2024 + 28. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, ? min na vše -> test všeobecných předpokladů, ? min na test
ústní pohovor v jiný den
  Bodování
3 body jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
test všeobecných předpokladů: po 3 bodech za správnou odpověď, za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
90 + 90 + 60 = 240
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná může být 1 až 4 možnosti
test všeobecných předpokladů: správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie s důrazem na biologii člověka
Hranice přijetí
  2023
97
  2022
81 (snížena z 125)
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Kromě 2. Lékařské fakulty v Praze je možné studovat obor Pediatrické ošetřovatelství už jen na Lékařské fakultě v Ostravě. Vybírat můžete mezi prezenční a kombinovanou formou. Bez ohledu na zvolenou formu studia potřebujete úspěšně absolvovat přijímací zkoušky složené z testu z biologie a testu ze společenských věd v rozsahu středoškolského učiva. Minimální hranice, aby se vám bodový výsledek počítal do celkového pořadí je po 5 bodů z každé části.

V prezenční formě studia absolvuje mnoho ošetřovatelsky zaměřených předmětů, ale nevyhnete se ani základním medicínským předmětům, jako jsou anatomie, fyziologie a patologie. Celkově se můžete těšit také na mnoho pediatricky zaměřených předmětů. Odborné praxe začínají hned od prvního semestru a celkem jich je až 1 800 hodin.

Kombinované studium zahrnuje přímou výuku, samostudium, konzultace a samostatnou práci jednotlivců nebo skupin studentů. Obsah kombinovaného studia je totožný s obsahem prezenční formy a nároky na výstupní znalosti a dovednosti jsou stejné.

Přímá výuka se omezuje na několik setkání za semestr, které se nazývají„tutoriály“. Ty zahrnují nejen blokovou výuku, ale také konzultace a procvičení studované látky. Tutoriály se konají jedenkrát až dvakrát týdně v pracovní dny (výjimečně také v sobotu) v budově Lékařské fakulty OU nebo ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Naposled aktualizované 19. listopadu 2023

Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podání přihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Přijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
  Náhradní termín
Přihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Elektronicky, vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
60
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek společenskovědní test
Hranice přijetí
  2023
Prezenční forma: 37
  2022
Prezenční forma: 31
  2023
Kombinovaná forma: 20
  2022
Kombinovaná forma: 20
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz