Pediatrické ošetřovatelství

Absolvování oboru Pediatrické ošetřovatelství vám poskytne všechny potřebné znalosti a dovednosti pro péči o děti všech věkových kategorií a budete vykonávat povolaní Dětská sestra. Dětské sestry jsou klíčovými profesionály v péči o děti, a to jak v zdravotnických zařízeních, tak v jiných zařízeních pro děti, jako jsou školky nebo mateřské školy.

Jako Dětská sestra budete schopni poskytovat nejen kvalitní ošetření, ale také se postarat o pohodu dítěte a jeho rodiny. Budete mít také příležitost spolupracovat s ostatními zdravotnickými profesionály a zapojit se do týmové péče. Studium Dětské sestry je tedy skvělou volbou pro ty, kteří chtějí pracovat s dětmi a starat se o jejich zdravotní stav.

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lékařská fakulta s rodinnou atmosférou přímo ve Fakultní nemocnici Motol.

Sídlí v největší Fakultní nemocnici v ČR
Silná tradice dětského lékařství
LF s rodinnou atmosférou
Testy všeobecných předpokladů a ústní pohovor
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Nejmladší lékařská fakulta.

Nejmladší LF
Nejmenší poplatek za podání přihlášky
Žádný ústní pohovor
Není náhradní termín přijímaček

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Studium pediatrického ošetřovatelství na 2. LF trvá 3 roky a probíhá v kombinované formě. To znamená, že v průběhu semestru se budete účastnit dvoudenních bloků výuky v každém druhém týdnu, které se konají ve čtvrtek a v pátek. V prvním ročníku se kromě toho v druhé polovině září uskuteční celotýdenní blok výuky. Celkově tedy absolvujete prezenční výuku 25 % času, zatímco zbylých 75 % studia bude probíhat formou distančního vzdělávání (samostudium). Studium je vhodné nejen pro všeobecné, dětské a praktické sestry, ale také pro ty, kteří nemají předchozí zdravotnické vzdělání a praxi.

V cestě na tento obor vám stojí přijímací zkouška, která probíhá dva dny a sestává ze tří částí. První den absolvujete písemný test z biologie s důrazem na biologii člověka a test všeobecných předpokladů. Druhý den vás čeká ústní pohovor.

V prvním ročníku se zaměříte na získání biomedicínských znalostí a základních ošetřovatelských dovedností. Poté se budete učit klinické ošetřovatelské předměty, tj. ošetřovatelskou péči v jednotlivých medicínských oborech. Mezi další důležité předměty patří humanitní předměty, jako je psychologie ve zdravotnictví, základy pedagogiky, etika a filosofie. Moderní výukové postupy, jako jsou modely, trenažéry a interaktivní simulátory, jsou rovněž součástí studia.

Praxe probíhá ve Fakultní nemocnici v Motole (v areálu 2. LF), což studentům umožní získat cenné zkušenosti a praktické dovednosti v reálném zdravotnickém prostředí. Pokud v průbehu studia budete vykonávat zdravotnické povolání příbuzného zaměření, část praxe se vám započíta.

Vzhledem k tomu, že výuka probíhá kombinovaně, můžete očekávat, že budete potřebovat organizační schopnosti a disciplínu, abyste úspěšně dokončili studium. Nicméně, tato kombinace prezenčního a distančního vzdělávání by mohla být pro některé studenty velmi výhodná, protože umožňuje flexibilitu při řešení svého studijního harmonogramu.

Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a složením státní závěrečné zkoušky z ošetřovatelství, humanitních věd a ošetřovatelství v klinických oborech zaměřených na pediatrii.

Naposled aktualizované 16. srpna 2023

Termíny
  DOD
14. 1. 2023
  Podání přihlášky
do 28. 2. 2023
  Přijímačky
7. 6. 2023 + 8. 6. 2023
  Náhradní termín
22. 6. 2023 + 23. 6. 2023
Přihláška
Elektronicky – 830 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, ? min na vše -> test všeobecných předpokladů, ? min na test; ústní pohovor v jiný den
  Bodování
3 body jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají; test všeobecných předpokladů: po 3 bodech za správnou odpověď, za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
90 + 90 + 60 = 240
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná může být 1 až 4 možnosti; test všeobecných předpokladů: správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie s důrazem na biologii člověka
Hranice přijetí
  2022
81 (snížena z 125)
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Kromě 2. Lékařské fakulty v Praze je možné studovat obor Pediatrické ošetřovatelství už jen na Lékařské fakultě v Ostravě. Vybírat můžete mezi prezenční a kombinovanou formou. Bez ohledu na zvolenou formu studia potřebujete úspěšně absolvovat přijímací zkoušky složené z testu z biologie a testu ze společenských věd v rozsahu středoškolského učiva. Minimální hranice, aby se vám bodový výsledek počítal do celkového pořadí je po 5 bodů z každé části.

V prezenční formě studia absolvuje mnoho ošetřovatelsky zaměřených předmětů, ale nevyhnete se ani základním medicínským předmětům, jako jsou anatomie, fyziologie a patologie. Celkově se můžete těšit také na mnoho pediatricky zaměřených předmětů. Odborné praxe začínají hned od prvního semestru a celkem jich je až 1 800 hodin.

Kombinované studium zahrnuje přímou výuku, samostudium, konzultace a samostatnou práci jednotlivců nebo skupin studentů. Obsah kombinovaného studia je totožný s obsahem prezenční formy a nároky na výstupní znalosti a dovednosti jsou stejné.

Přímá výuka se omezuje na několik setkání za semestr, které se nazývají„tutoriály“. Ty zahrnují nejen blokovou výuku, ale také konzultace a procvičení studované látky. Tutoriály se konají jedenkrát až dvakrát týdně v pracovní dny (výjimečně také v sobotu) v budově Lékařské fakulty OU nebo ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Naposled aktualizované 16. srpna 2023

Termíny
  DOD
27. 1. 2023
  Podání přihlášky
15. 11. 2022 - 15. 3. 2023
  Přijímačky
29. 5. 2023 - 9. 6. 2023
  Náhradní termín
15. 6. 2023
Přihláška
Elektronicky – 600 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Elektronicky, vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
60
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek společenskovědní test
Hranice přijetí
  2022
Prezenční forma: 31
  2022
Kombinovaná forma: 20
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz