Porodní asistence

Absolvováním bakalářského studia Porodní asistence získáte odbornou způsobilost k výkonu povolání porodní asistence a činnostem souvisejícím s poskytováním zdravotní péče v oblasti prevence, ochrany a péče o zdraví žen. Tak budete moci poskytovat odbornou ošetřovatelskou péči v porodnictví i gynekologii.

Tato profese se vykonává v různých prostředích, včetně domácího prostředí, ambulantních zdravotnických zařízeních a nemocnicích. Porodní asistentky pracují v týmu s ostatními zdravotnickými pracovníky, jako jsou lékaři, porodníci a sestry, aby zajistily optimální péči pro své pacientky.

Porodní asistentky jsou nejenom odborníci v péči o ženy během těhotenství a porodu, ale také zajišťují emocionální a psychologickou podporu, což může mít významný vliv na celkové zdraví matky a dítěte.

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Lékařská fakulta v budově chráněné jako kulturní památka.

Spadá pod UK, ale nesídlí v Praze
Nejmenší město, ve kterém je LF
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Jediné přijímačky, kde se za nesprávné odpovědi odečítají body
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lékařská fakulta v největším studentském městě v Česku.

Druhá největší LF
Největší studentské město
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Na přijímačkách může být v testu možnost "E" – žádná z uvedených možností není správná
Možnost přijetí bez přijímaček
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Nejstarší a největší lékařská fakulta v srdci Prahy.

Nejstarší LF
Největší LF
Největší počet zájemců o studium
Žádný ústní pohovor
Jako jediná z pražských LF nabízí i zubní lékařství
Bonifikační body
Možnost přijetí bez přijímaček
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Nejmladší lékařská fakulta.

Nejmladší LF
Nejmenší poplatek za podání přihlášky
Žádný ústní pohovor
Není náhradní termín přijímaček
Nabízí i zubní lékařství
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Lékařská fakulta v budově chráněné jako kulturní památka.

Spadá pod UK, ale nesídlí v Praze
Nejmenší město, ve kterém je LF
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Jediné přijímačky, kde se za nesprávné odpovědi odečítají body

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Bakalářský studijní program Porodní asistence lze studovat i na 1. lékařské fakultě v Praze. 1. LF je první v České republice, která nabízí tento studijní program již od roku 2015. Jejich klinika má více než dvě stě letou tradici ve vzdělávání zdravotníků a patří k nejvýznamnějším porodním centrům v České republice.

Co vás na studiu Porodní asistence na 1. LF čeká? Tříletý bakalářský program v prezenční formě nabízí jak teoretickou, tak praktickou kvalifikaci, kterou potřebujete k získání odborné způsobilosti pro výkon povolání porodní asistence nejen v České republice, ale i v zemích Evropské unie. Studenti mají možnost vykonávat praxi přímo na klinice patřící pod 1. lékařskou fakultu.

Abyste se na tento obor dostali, je nutné absolvovat úspěšně přijímací zkoušky. Ty sestávají jen z testu z biologie, který má 70 otázek. Bez přijímacích zkoušek se na tento obor dostat nedá.

Naposled aktualizované 3. října 2023

Termíny
  DOD
6. 1. 2024
  Podání přihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Přijímačky
10. 6. 2024
  Náhradní termín
20. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
70
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná může být 1 až 4 možnost
  Počet otázek
70 otázek z biologie
Hranice přijetí
  2023
49
  2022
46
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Odbor porodní asistence lze studovat i na Lékařské fakultě Ostravské univerzity (kromě 1. LF v Praze). V rámci teoretických předmětů postupně absolvujete během tříletého prezenčního bakalářského studia nejprve základní předměty, jako anatomie, fyziologie a patologie. Následně také úzce specializované předměty, kterými jsou například gynekologie nebo komunikace v porodní asistenci.

Součástí studia porodní asistence je praktická výuka, která je vedena na vysoce specializovaných pracovištích. Studenti mají příležitost pracovat na různých odděleních, jako jsou oddělení rizikového těhotenství, porodní sál, oddělení šestinedělí, oddělení fyziologických novorozenců a gynekologické oddělení. Praxe je řízena mentorkami, zkušenými porodními asistentkami, které studenty provedou praxí a pomohou jim rozvinout své schopnosti.

Přijímací zkoušky sestávají z písemného testu z biologie a testu ze společenských věd v rozsahu středoškolské učiva. Důležité je pohlídat si minimální limit z každého předmětu, který je 10 bodů.

Naposled aktualizované 19. listopadu 2023

Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podání přihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Přijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
  Náhradní termín
Přihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Elektronicky, vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
60
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek společenskovědní test
Hranice přijetí
  2023
39
  2022
37
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Ne

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Novinkou od roku 2023 v možnostech studia bakalářského oboru porodní asistence je studium na LF HK. Cesta na tento obor spočívá v úspěšném zvládnutí přijímacích zkoušek, které sestávají z testu z biologie a všeobecného přehledu. Zásadní rozdíl oproti testům na všeobecné a zubní lékařství je to, že se za nesprávné odpovědi neodčítají body. Z obou předmětu se sestaví samostatné pořadí. Potom se tato pořadí sčítají a získá se celkové pořadí, kde nejnižší hodnota znamená nejlepší výsledek.

Tento bakalářský studijní program připravuje studenty na výkon povolání porodní asistentky. Program kombinuje teoretické a praktické předměty, které pokrývají jak medicínské, tak i společensko-vědní aspekty péče o zdraví žen během těhotenství a porodu. Absolventky tohoto programu mají kvalifikaci k výkonu povolání porodní asistentky, a to nejen v Královéhradeckém kraji, ale kvalifikace může být také uznávána v rámci Evropské unie, což otevírá možnost práce v zdravotnickém sektoru v různých evropských zemích.

Naposled aktualizované 4. listopadu 2023

Termíny
  DOD
9. 12. 2023
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
18. 6. 2024
  Náhradní termín
Jen výjimečně
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, 120 min na vše
  Bodování
za správnou odpověď 1 bod, za nesprávnou a za žádnou odpověď 0 bodů
  Max. bodů
60
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 z 5 možností
  Počet otázek
40 otázek z biologie + 20 otázek ze všeobecného přehledu
Hranice přijetí
  2022
Prezenční forma: ?
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Na stránce z posledního roku

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Odbor porodní asistence nabízí také Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Studium tohoto oboru trvá 3 roky a probíhá v prezenční formě. Po jeho absolvování získáte titul bakalář. Pokud byste chtěli pokračovat v navazujícím magisterském studiu, bohužel na LF MU to není možné, přímý navazující magisterský obor není v nabídce.

Abyste tento obor mohli studovat, musíte úspěšně zvládnout přijímací zkoušky. Ty jsou složeny z testů až ze třech předmětů, ale fyzika to není. Čeká na vás biologie, chemie a somatologie, ze které LF M nevydává samostatné modelové otázky. Vystačit si proto budete muset jen z modelovými otázkami z biologie a chemie.

Co se vás ve studiu čeká? V prvním ročníku jsou to klasické medicínské předměty jako anatomie, biochemie, fyziologie nebo biofyzika. Ve druhém ročníku to bude cizí jazyk, patologie nebo pôrodní asistence. V posledním třetím ročníku výrazně převažují praktické předměty.

Velký důraz je kladen na praktickou přípravu. Celkem se studium skládá z 4600 hodin, z nichž právě polovina je věnována odborné praxi. Praxe se organizuje ve čtyřtýdenních blocích a zahrnuje klinická cvičení. Praktickou praxi vykonáváte pod dohledem školitelek a mentorek, které vás provázejí a poskytují odborné vedení. Praxe se odehrává ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, kde získáte praktické zkušenosti a uplatníte své naučené dovednosti v reálném prostředí.

Naposled aktualizované 4. listopadu 2023

Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
20. 6. 2024
  Náhradní termín
Není
Přihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikace
Ano – C1 z některých jazyků + za vybrané soutěže + za matematiku
Přijímačky
  Průběh
Z každého předmětu samostatný test, 50 min na každý test, po každém testu je 15 minutová přestávka
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
120
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná může být 0/1 ze 4 možností
  Počet otázek
40 otázek z biologie + 40 otázek z chemie + 40 otázek zo somatologie
Hranice přijetí
  2023
69
  2022
66
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz