Porodní asistence

Absolvováním bakalářského studia Porodní asistence získáte odbornou způsobilost k výkonu povolání porodní asistence a činnostem souvisejícím s poskytováním zdravotní péče v oblasti prevence, ochrany a péče o zdraví žen. Tak budete moci poskytovat odbornou ošetřovatelskou péči v porodnictví i gynekologii.

Tato profese se vykonává v různých prostředích, včetně domácího prostředí, ambulantních zdravotnických zařízeních a nemocnicích. Porodní asistentky pracují v týmu s ostatními zdravotnickými pracovníky, jako jsou lékaři, porodníci a sestry, aby zajistily optimální péči pro své pacientky.

Porodní asistentky jsou nejenom odborníci v péči o ženy během těhotenství a porodu, ale také zajišťují emocionální a psychologickou podporu, což může mít významný vliv na celkové zdraví matky a dítěte.

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Nejstarší a největší lékařská fakulta v srdci Prahy.

Nejstarší LF
Největší LF
Nejdelší přijímačky
Největší počet zájemců o studium
Žádný ústní pohovor
Jako jediná z pražských LF nabízí i zubní lékařství
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského

Moderná lekárska fakulta v najmenšom meste.

LF v najmenšom slovenskom meste
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
Prijímačky na zubné lekárstvo obsahujú skúšku manuálnej zručnosti
Nízky počet študentov v ročníku
Testy všeobecných predpokladov
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Nejmladší lékařská fakulta.

Nejmladší LF
Nejmenší poplatek za podání přihlášky
Žádný ústní pohovor
Není náhradní termín přijímaček

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Bakalářský studijní program Porodní asistence lze studovat i na 1. lékařské fakultě v Praze. 1. LF je první v České republice, která nabízí tento studijní program již od roku 2015. Jejich klinika má více než dvě stě letou tradici ve vzdělávání zdravotníků a patří k nejvýznamnějším porodním centrům v České republice.

Co vás na studiu Porodní asistence na 1. LF čeká? Tříletý bakalářský program v prezenční formě nabízí jak teoretickou, tak praktickou kvalifikaci, kterou potřebujete k získání odborné způsobilosti pro výkon povolání porodní asistence nejen v České republice, ale i v zemích Evropské unie. Studenti mají možnost vykonávat praxi přímo na klinice patřící pod 1. lékařskou fakultu.

Abyste se na tento obor dostali, je nutné absolvovat úspěšně přijímací zkoušky. Ty sestávají jen z testu z biologie, který má 100 otázek. Bez přijímacích zkoušek se na tento obor dostat nedá.

Naposled aktualizované 31. května 2023

Termíny
  DOD
7. 1. 2023
  Podání přihlášky
1. 12. 2022 - 28. 2. 2023
  Přijímačky
7. 6. 2023
  Náhradní termín
16. 6. 2023
Přihláška
Elektronicky – 830 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
100
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná může být 1 až 4 možnost
  Počet otázek
100 otázek z biologie
Hranice přijetí
  2022
46
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského

Jedinou slovenskou lekárskou fakultou, ktorá ponúka možnosť štúdia všeobecného lekárstva a aj pôrodnej asistencie, je Jesseniova lekárska fakulta v Martine, ale spadá pod Univerzitu Komenského. JLF prijíma na tento odbor len na základe priemeru a nie je možnosť konať klasické prijímacie skúšky.

Štúdium pôrodnej asistencie prebieha v prezenčnej forme a trvá 3 roky. V prvom roku absolvujete predmety ako anatómia a fyziológia, biológia a genetika alebo biofyzika. Postupne sa k tomu pridajú aj špecializované predmety ako pôrodníctvo alebo psychológia so zameraním na pôrodníctvo. V rámci štúdia absolvujete aj povinné praxe v celkovom rozsahu viac ako 800 hodín.

Naposled aktualizované 31. května 2023

Termíny
  DOD
6. 2. 2023
  Podanie prihlášky
do 28. 2. 2023
  Prijímačky
nie sú
  Náhradný termín
nie je
Prihláška
Elektronicky – 40 €
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Bez prijímačiek
  Bodovanie
Nie
  Max. bodov
Nie
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Nie
  Počet otázok
Žiadne
Hranica prijatia
  2022
Bez prijímačiek
Áno
Modelovky
Nie
Staré testy
Nie

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Odbor porodní asistence lze studovat i na Lékařské fakultě Ostravské univerzity (kromě 1. LF v Praze). V rámci teoretických předmětů postupně absolvujete během tříletého prezenčního bakalářského studia nejprve základní předměty, jako anatomie, fyziologie a patologie. Následně také úzce specializované předměty, kterými jsou například gynekologie nebo komunikace v porodní asistenci.

Součástí studia porodní asistence je praktická výuka, která je vedena na vysoce specializovaných pracovištích. Studenti mají příležitost pracovat na různých odděleních, jako jsou oddělení rizikového těhotenství, porodní sál, oddělení šestinedělí, oddělení fyziologických novorozenců a gynekologické oddělení. Praxe je řízena mentorkami, zkušenými porodními asistentkami, které studenty provedou praxí a pomohou jim rozvinout své schopnosti.

Přijímací zkoušky sestávají z písemného testu z biologie a testu ze společenských věd v rozsahu středoškolské učiva. Důležité je pohlídat si minimální limit z každého předmětu, který je 10 bodů.

Naposled aktualizované 31. května 2023

Termíny
  DOD
27. 1. 2023
  Podání přihlášky
15. 11. 2022 - 15. 3. 2023
  Přijímačky
29. 5. 2023 - 9. 6. 2023
  Náhradní termín
15. 6. 2023
Přihláška
Elektronicky – 600 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Elektronicky, vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
60
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek společenskovědní test
Hranice přijetí
  2022
37
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Ne

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Odbor porodní asistence nabízí také Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Studium tohoto oboru trvá 3 roky a probíhá v prezenční formě. Po jeho absolvování získáte titul bakalář. Pokud byste chtěli pokračovat v navazujícím magisterském studiu, bohužel na LF MU to není možné, přímý navazující magisterský obor není v nabídce.

Abyste tento obor mohli studovat, musíte úspěšně zvládnout přijímací zkoušky. Ty jsou složeny z testů až ze třech předmětů, ale fyzika to není. Čeká na vás biologie, chemie a somatologie, ze které LF M nevydává samostatné modelové otázky. Vystačit si proto budete muset jen z modelovými otázkami z biologie a chemie.

Co se vás ve studiu čeká? V prvním ročníku jsou to klasické medicínské předměty jako anatomie, biochemie, fyziologie nebo biofyzika. Ve druhém ročníku to bude cizí jazyk, patologie nebo pôrodní asistence. V posledním třetím ročníku výrazně převažují praktické předměty.

Velký důraz je kladen na praktickou přípravu. Celkem se studium skládá z 4600 hodin, z nichž právě polovina je věnována odborné praxi. Praxe se organizuje ve čtyřtýdenních blocích a zahrnuje klinická cvičení. Praktickou praxi vykonáváte pod dohledem školitelek a mentorek, které vás provázejí a poskytují odborné vedení. Praxe se odehrává ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, kde získáte praktické zkušenosti a uplatníte své naučené dovednosti v reálném prostředí.

Naposled aktualizované 30. května 2023

Termíny
  DOD
14. a 18. 1. 2023
  Podání přihlášky
1. 11. 2022 - 28. 2. 2023
  Přijímačky
22. 6. 2023
  Náhradní termín
Není
Přihláška
Elektronicky – 850 Kč
Bonifikace
Ano – C1 z některých jazyků + za vybrané soutěže + za matematiku
Přijímačky
  Průběh
Z každého předmětu samostatný test, 50 min na každý test, po každém testu je 15 minutová přestávka
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
120
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná může být 0/1 ze 4 možností
  Počet otázek
40 otázek z biologie + 40 otázek z chemie + 40 otázek zo somatologie
Hranice přijetí
  2022
66
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz