Zdravotnické záchranářství

Jste-li člověkem, který se umí rychle přizpůsobit a jednat v krizových a často proměnlivých situacích, studium Zdravotnického záchranářství může být pro vás vhodným oborem.

Během studia budete připravováni k poskytování specifické ošetřovatelské péče v přednemocničních situacích, intenzivní lůžkové péče a na urgentních příjmech. Budete vést zdravotnickou dokumentaci a komunikovat s pacienty a dalšími členy zdravotnického týmu.

Studium zdravotnického záchranářství vás také připraví na povolání praktické sestry, ošetřovatele, řidiče zdravotnické dopravní služby a sanitáře.

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lékařská fakulta v největším studentském městě v Česku.

Druhá největší LF
Největší studentské město
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Na přijímačkách může být v testu možnost "E" – žádná z uvedených možností není správná
Možnost přijetí bez přijímaček
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Nejmladší lékařská fakulta.

Nejmladší LF
Nejmenší poplatek za podání přihlášky
Žádný ústní pohovor
Není náhradní termín přijímaček
Nabízí i zubní lékařství
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lékařská fakulta v největším studentském městě v Česku.

Druhá největší LF
Největší studentské město
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Na přijímačkách může být v testu možnost "E" – žádná z uvedených možností není správná
Možnost přijetí bez přijímaček

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Odbor zdravotnické záchranářství můžete studovat jen na Lékařské fakultě v Ostravě. Můžete si vybrat mezi prezenční formou, při které studium trvá tři roky a kombinovanou formou v délce také tři roky.

Bez ohledu na zvolenou formu studia je nutné zvládnout stejné přijímací zkoušky. Ty sestávají z písemného testu z biologie a fyziky a z každého předmětu je nutné splnit minimální získaný počet bodů 6, aby se vám výsledek počítal do celkového pořadí. Kromě písemného testu vás čeká také fyzická zkouška, která je složena z běhu na 1500 m, shybů na hrazdě a plavání na 100 m. Z každé disciplíny se váš výkon převede na body podle tabulky a aby se výsledek počítal do pořadí, je nutné mít z každé disciplíny alespoň 1 bod.

Obsahem a požadavky na výstupní znalosti a schopnosti je kombinovaná forma studia totožná s prezenční formou. Přímé vyučování v kombinované formě probíhá 1 až 2 krát týdně v pracovní dny v dopoledních a odpoledních hodinách. Během semestru je zařazen i 3denní blok výuky, který zasahuje i do víkendu. Termíny přímého vyučování jsou oznámeny v dostatečném předstihu před začátkem každého semestru. Výuka se převážně koná v areálu Lékařské fakulty a ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Nezbytnou součástí studia je absolvování odborné praxe v rozsahu 1800 hodin. Praxe začíná od prvního ročníku po skončení teoretické výuky ve vybraných zdravotnických zařízeních.

Naposled aktualizované 19. listopadu 2023

Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podání přihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Přijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
4./5. 2024
  Náhradní termín
Přihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Elektronicky, vše v jednom testu, ? min na vše
+ výkonnostní test
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
výkonnostní test - podle tabulek
  Max. bodů
90 = 60 + 30
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2023
Prezenční forma: 50
  2022
Prezenční forma: 48
  2023
Kombinovaná forma: 28
  2022
Kombinovaná forma: 25
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Ne

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Zdravotnické záchranářství lze studovat jen na dvou lékařských fakultách v Česku. Kromě LF v Brně je to i LF v Ostravě. Studium v Brně probíhá jen v prezenční formě a trvá tři roky. Po jeho absolvování máte možnost pokračovat v magisterských oborech v oblasti ošetřovatelství nebo jiných příbuzných oborů.

Tento obor je jediný ze všech bakalářských nelékařských oborů v Brně, na který se dělají i praktické zkoušky. Ty sestávají ze tří disciplín (shyby, Jacikův celostní motorický test, člunkový běh) a v každé je třeba splnit stanovený limit. Při jeho splnění získáte plný počet bodů, pokud limit náhodou nesplníte, z dané disciplíny máte nula bodů. Bez ohledu se výsledek fyzického testu absolvujete za pár týdnů i písemné testy z biologie a fyziky.

Teoretické předměty se nijak extra neodlišují od běžných předmětů, které musí absolvovat všichni studenti medicínských oborů. Nevyhnete se anatomii, fyziologii, biochemii, biofyzice a ani cizímu jazyku.

Praxe je organizována ve formě bloků, které se konají jak během semestrální výuky, tak i během prázdnin. Výjimkou je první ročník, kde praxe probíhá kontinuálně. Od druhého ročníku vám bude umožněno vykonávat praxi ve zdravotnickém zařízení nebo u zdravotnické záchranné služby ve vašem místě bydliště. Během praxe vás budou provázet akademičtí pracovníci a školitelé. Kromě zdravotnických zařízení se také seznámíte s prací členů hasičského záchranného sboru prostřednictvím stáže ve školním a výcvikovém středisku Ministerstva vnitra České republiky se sídlem v Brně.

Naposled aktualizované 4. listopadu 2023

Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
20. 6. 2024
  Náhradní termín
Není
Přihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikace
Ano – C1 z některých jazyků + za vybrané soutěže + za matematiku
Přijímačky
  Průběh
Z každého předmětu samostatný test, 50 min na každý test, po každém testu je 15 minutová přestávka
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
výkonnostní test - za splnění limitu
  Max. bodů
80 + 40 = 120
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná může být 0/1 ze 4 možností
  Počet otázek
40 otázek z biologie + 40 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2023
73
  2022
77
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz