Podmínky přijetí na 1. LF v roce 2024

Kdo by čekal, že podmínky přijetí na 1. LF v Praze se lety nemění, zůstane překvapen. 1. LF přistoupila k několika změnám, které můžeme označit za největší za poslední roky. Pojďme se ně podívat postupně.

Nejdůležitější změnou je snížení počtu otázek z každého předmětu v přijímačkových testech.
🩺, 🦷 Všeobecné a Zubní lékařství: V letošním roce bude z biologie, chemie i fyziky po 50 otázkach (dosud bylo z každého předmětu po 70 otázkach).
👩🏼‍⚕️ Fyzioterapie, Porodní asistence, Adiktologie, Ergoterapie, Nutriční terapie a Všeobecné ošetřovatelství: na tyto bakalářské obory se píší přijímačky jen z biologie (chemie a fyzika na přijímačkách není). V loňském roce bylo z biologie 100 otázek, od letošního roku byl počet otázek snížen na 70.

👨🏽‍⚕️ Další velmi důležitou změnou je, že se od letošního roku na obor Fyzioterapie nedá dostat na průměr, ale každý kdo chce studovat tento obor musí zvládnout přijímací zkoušky.

💯 Třetí velkou změnou je změna v bonifikačních bodech. K připomenutí, jsou to bonusové body, které se pak přičtou k bodům získaným v přijímacích zkouškách. Nově je lze získat i na obor Fyzioterapie. Maximální počet bonifikačních bodů, které lze získat v jednotlivých oborech je následující.
🩺 Všeobecné lékařství: 20 bodů
🦷 Zubní lékařství: 10 bodů
👨🏽‍⚕️ Fyzioterapie: 5 bodů

Můžete je získat při splnění alespoň jedné z uvedených tří podmínek:

  1. Úspěšně složit zkoušku Matematika rozšiřující (dříve pod názvem Matematika+) od organizace CERMAT s výsledkem úspěšný řešitel.
  2. Mít průměr z matematiky do 2,00 podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a v 1. pololetí ve 4. ročníku a absolvovat výuku českého jazyka po celou dobu studia.
  3. Umístit se alespoň jako úspěšný řešitel na krajském kole předmětové olympiády kategorie A z předmětů matematika, fyzika, chemie nebo biologie.

Datum podání žádosti o bonifikaci je do 24. 5. 2023. Tuto žádost je možné si podat pouze elektronicky ve své přihlášce, ale až po zaevidování přihlášky studijním oddělením (ne přímo při vyplňování přihlášky).

🩺 Čtvrtá závažná změna se týká přijetí bez přijímacích zkoušek. Bez přijímaček se můžete dostat jen na obor všeobecné lékařství, máte-li průměr do 1,05 (minulý rok to bylo do 1,10). Další podmínky přijetí bez přijímaček zůstávají nezměněny.

🥼 Poslední závažná změna se týká oboru Ošetřovatelství, kde se příjímačky už nebudou psát jen z biologie, ale budou obsahovat i 70 otázek zaměřených na ošetřovatelství.

💰 Poslední, spíše kosmetickou, změnou je mírné zvýšení poplatku za podání přihlášky na 880 Kč (z 830 Kč).

8. října 2023

Související články

Doporučená literatura podle jednotlivých lékařských fakult

Seznam literatury podle doporučení lékařských fakult na jednom místě

2. LF - Ústní pohovor

Našli jste si v přihlášce na 2. LF postup do druhého kola přijímacích zkoušek? Gratulujeme! Následuje ústní pohovor.

3. LF - Ústní pohovor

Zvládli jste úspěšně testy z biologie, chemie a fyziky na 3. LF? Gratulujeme! Potom vás čeká ústní pohovor.

Jak porazit prokrastinaci?

Prokrastinace je to chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů. Ale jak s tím přestat?

Přípravný kurz

Rozhodli jste se, že chcete jít na medicínu a stojíte před otázkou, jestli to zvládnete sami nebo si vyberete přípravný kurz?

Bonifikační body k přijímačkám na všeobecné a zubní lékařství - aktualizováno pro přijímačky 2023

Způsob, jak zvýšit své šance na přijetí. Ale jsou jen na dvou LF.

Nevzali mě na vysokou. Co teď?

I když máte pocit, že se vám zhroutil svět, není tomu tak.

Přijetí na medicínu bez přijímaček - aktualizováno pro přijímačky 2023

Dá se dostat na medicínu bez přijímaček? Ano, dá! Ale pouze na čtyři lékařské fakulty.